THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


NINH VIẾT ĐỊNH

Ngày, tháng, năm sinh: 20/02/1961
Nơi sinh Lũ Phong - Yên Ninh - Ý Yên - Nam Định
Địa chỉ số 18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Nơi công tác Trưởng ban quản lý xây dựng, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)
Bằng cấp *1984: Kỹ sư kinh tế năng lượng của Trường đại học Kỹ sư kinh tế St.Peterburg - Nga;
* 2003: Thạc sỹ quản trị kinh doanh cao cấp (EMBA) học viện công nghệ Châu Á (AIT) Thái Lan.
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):
* 1993: Chứng chỉ chuyên môn về điện tử viễn thông của Trường đại học Bách khoa St.Peterburg - Nga;
* 1988: Biện pháp tổ chức xây dung thủ điện tại Kemerovo - Nga;
* 1994: Thiết kế và quản lý dự án - Tokyo;
* 1996: Quản lý và điều hành hệ thống năng lượng - ABB Thụy Sỹ;
*2000: Phát triển năng lượng và quản lý công tác mua sắm - Pennsylvenia - Hoa Kỳ;
*2003: Quản lý hệ thống điện - ESBi Ailen;
* 2013: Quản lý chương trình quốc gia phát triển công nghệ điện hạt nhân cho lãnh đạo cấp cao tại MIT - Massachusetts
Ngoại ngữ Thông thạo tiếng Nga, tiếng Anh
Điện thoại 0966.239.065
Fax *
Email dinhnv@evn.com.vn
Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đấu thầu
*1984-1999: Công tác tại các Ban QLDA thủy điện Trị An, Hàm Thuận, Đa Mi, Thác Mơ, Sông Pha, Đại Ninh;
* 1999 - 2016: Ban Quản lý đấu thầu - Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN);
* 2016 - Nay: Trưởng ban quản lý xây dựng EVN
Kinh nghiệm công tác:
- Soạn thảo và ban hành các quy trình và mẫu hồ sơ đấu thầu và giám sát quá trình thực hiện, áp dung;
- Tư vấn cho WB về lập báo cáo về chương trình quốc gia nâng cao năng lực quản lý đấu thầu, soạn thảo để ban hành các mẫu hồ sơ mời thầu EPC và chỉ dẫn quản lý hợp đồng tại Việt Nam;
- Hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị trong EVN trong việc thực hiện công tác đấu thầu mua sắm;
- Tổ trưởng tổ rà soát và góp ý kiến về các dự án Luật liên quan đến đầu tư xây dựng do các Bộ soạn thảo và là thành viên rà soát của VCCI;
- Soạn thảo các nội dung tập huấn, đào tạo và tiến hành tập huấn đào tạo cho các đơn vị trực thuộc EVN và các lớp đào tạo cấp chứng chỉ đấu thầu;
- Chủ trì soạn thảo các Quy chế và các quy trình kiểm soát liên quan đến công tác quản lý chất lượng (QA/QC) trong đầu tư xây dựng và quản lý hợp đồng xây dựng.
File đính kèm