THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


PHẠM ĐẠI HẢI

Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1959
Nơi sinh Việt Nam
Địa chỉ *
Nơi công tác Giám đốc, Phân viện Kinh tế xây dựng Miền Nam – Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng
Bằng cấp - Kỹ sư Kinh tế xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cấp năm 1982;
- Thạc sĩ khoa Quản trị dự án - Trường Đại học Nam Thái Bình Dương (Hoa Kỳ) cấp năm 2010.
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):
- Nghiệp vụ đấu thầu - Viện Kinh tế Xây dựng cấp chứng chỉ;
- Kỹ sư định giá hạng 1 - Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh cấp chứng chỉ năm 2009.
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Điện thoại *
Fax *
Email *
Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đấu thầu
1. Quản lý dự án đầu tư (Giảng viên trong Danh sách được Bộ Xây dựng chấp thuận kèm theo tờ trình số 854/VKT/TH ngày 14/9/2009 của Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng) – Chuyên đề 1, 2, 3, 6, 8
2. Đấu thầu (Giảng viên Đấu thầu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải trên trang muasamcong.mpi.gov.vn) - Chuyên đề Đầu thầu cơ bản, Đấu thầu nâng cao
3. Giảng viên Đánh giá dự án đầu tư được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải trên trang web http://www.mpi.gov.vn. (số 598/QĐ-BKHĐT ngày 9/5/2011) – Tất cả các chuyên đề
4. Định giá xây dựng (Giảng viên trong Danh sách được Bộ Xây dựng chấp thuận kèm theo tờ trình số 189/TTr-VKT ngày 28/3/2008 của Viện Kinh tế - Bộ Xây dựng) - Tất cả các chuyên đề
5. Chuyên đề khác (Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Văn Lang; Đại học Giao thông II; Học viện Bưu chính Viễn thông; Cao đẳng xây dựng số 2, vv… - Bộ môn Kinh tế xây dựng (hệ Cao đẳng và Đại học)
File đính kèm