THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Ngày, tháng, năm sinh: 16/02/1979
Nơi sinh Nghệ An
Địa chỉ Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội
Nơi công tác Phó Cục trưởng, Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bằng cấp * Thạc sỹ kinh tế, Đại học Quốc tế Nhật Bản, Nhật Bản, 6/2010
* Cử nhân Đại học Ngoại thương Hà Nội, Việt Nam, 2001
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):
* Khóa đào tạo về đấu thầu xây lắp, Trung tâm Đào tạo Quốc tế ILO, Italia, 2007
* Một số khóa học về đấu thầu trong nước do giảng viên trong và ngoài nước giảng dạy
* Báo cáo viên pháp luật Trung ương theo Quyết định số 176/QĐ-BTP ngày 10/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Ngoại ngữ Tiếng Anh (D), Tiếng Nhật (D)
Điện thoại 080.44782 / 0904582856
Fax *
Email hangntt@mpi.gov.vn
Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đấu thầu
* Thành viên Đoàn Đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP của Chính phủ (về nội dung mua sắm công);
* Thành viên Tổ biên tập:
- Luật Đấu thầu; Nghị định 111/CP về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, Nghị định 58/CP…theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT;
- Luật đấu thầu 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
* Tổ trưởng tổ soạn các mẫu về dịch vụ tư vấn, xây lắp, hàng hóa và các thông tư khác.
* Tham gia giảng dạy các khóa học về đấu thầu cho các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn… rải rác trên cả nước từ năm 2006;
* Tham gia soạn thảo các Mẫu tài liệu đấu thầu như Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, tư vấn, mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp cho ngành nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…;
* Thẩm định các nội dung trong đấu thầu như kế hoạch đấu thầu; kết quả lựa chọn nhà thầu…
* Hướng dẫn xử lý các tình huống trong đấu thầu;
* Tham gia kiểm tra việc thực hiện công tác đấu thầu của các Bộ, ngành, địa phương;
* Tổ chức Hội thảo quốc tế trong khuôn khổ APEC về minh bạch trong đấu thầu và đấu thầu qua mạng.
File đính kèm