THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


NGÔ MINH HẢI

Ngày, tháng, năm sinh: 23/03/1958
Nơi sinh Hà Nội
Địa chỉ Số 1D2B Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.
Nơi công tác Viện NCQLKTTW Bộ KH&ĐT
Bằng cấp Tiến Sỹ, Trường Đại học tổng hợp hợp tác tiêu thụ Matxcow năm 1996
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có): Khóa bồi dưỡng kiến thức đấu thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và tuyển chọn tư vấn tại ILO Turin Italy năm 1999
Ngoại ngữ Nga, Anh
Điện thoại 043 8453706 - 0903292111
Fax 043.8456795
Email mhai@mpi.gov.vn
Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đấu thầu
- Từ 2003 đến nay công tác tại Viện Nghiên cứu QLKTTƯ (CIEM), là giảng viên Bộ môn Kinh tế phát triển thuộc Trung tâm đào tạo tiến sỹ của Viện. Ngoài công tác chuyên môn tại CIEM, còn tham gia giảng dạy cho các lớp huấn luyện, đào tạo cán bộ về quản lý dự án đầu tư và công tác đấu thầu.
- Chỉ tính riêng từ tháng 01/2006 đến hết năm 2010 đã giảng cho hàng trăm lớp với hàng chục ngàn lượt người về nghiệp vụ đấu thầu (Luật Đấu thầu, các văn bản quy phạm pháp luật và các luật chuyên ngành có liên quan).
Từ tháng 4/2006 đến 2008 đã giảng cho trường đào tạo nhân lực Dầu khí 30 lớp, với khoảng 4000 lượt người tham gia học.
- Giảng và cấp chứng chỉ theo HĐ cho Tập đoàn DK 15 lớp với khoảng 2000 lượt người.
- Giảng và cấp chứng chỉ cho khoảng 1500 lượt người của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam.
- Giảng và cấp chứng chỉ về đấu thầu cho trên 2000 cán bộ chuyên viên của Tổng công ty HKVN…
Là giáo viên thỉnh giảng của Khoa sau đại học Học viện Bưu chính viễn thông (đã tham gia giảng dạy và hướng dẫn khoa học cho 3 khoá cao học viên của Khoa này), Khoa Kinh tế thuộc Đại học QG HN. Hướng dẫn thành công một số thạc sỹ và tiến sỹ thuộc chuyên ngành kinh tế đầu tư và quản trị doanh nghiệp.
- Từ 1996 đến 2002 là Chuyên viên chính Văn phòng xét thầu Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trong thời gian này có theo học một khoá huấn luyện về công tác đấu thầu tại Turin, Italy do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Tham gia khảo sát tìm hiểu về đấu thầu tại nhiều nước và tổ chức trên thế giới như: WB, ADB, JBIC, OECD, Hàn Quốc, Ba Lan, Đan mạch…)
- Tham gia giảng dạy nhiều lớp đào tạo cán bộ về đấu thầu do các cơ quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật kế hoạch đầu tư Đà Nẵng) tổ chức. Ngoài ra, còn tham gia giảng dạy tại nhiều khoá đào tạo về đấu thầu khác ngoài Bộ KH&ĐT.
Trực tiếp nghiên cứu soạn thảo và tham gia trong Tổ biên tập các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu như: Pháp lệnh, Quy chế, Thông tư hướng dẫn…
- Về kinh nghiệm thực tiễn: Từ 1996 đến 2002 tham gia quản lý và thẩm định (Evaluation) các dự án đầu tư và đấu thầu thuộc Bộ GTVT, Cục HKDDVN và các ngành kinh tế trọng điểm trong nền KTQD như: EVN, VNPT, PVN…
Đặc biệt, tham gia quản lý Nhà nước và trực tiếp thẩm định hầu hết các dự án và các gói thầu sử dụng nguồn vốn ODA của Bộ GTVT. Một số dự án lớn sử dụng vốn ODA của ngành điện, Dầu khí và các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp khác.
- Từ 1987 đến 1992 là giảng viên tại Đại học Thương mại Hà Nội
- (Trong thời gian từ 1987 đến 1988 có tham gia lớp sư phạm: Lí luận và tâm lý giáo dục đại học.)
- Ấn phẩm đã xuất bản: Sách “Quản lý Đấu thầu – Thực trạng ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế”; NXB Giao thông vận tải, 2004.
- Một số bài viết về đấu thầu đăng tải trên các tạp chí và sách, báo khác.
File đính kèm