THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


TRẦN TIẾN DŨNG

Ngày, tháng, năm sinh: 28/03/1955
Nơi sinh Nam Định
Địa chỉ 111- K6B, Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Nơi công tác Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng.
Bằng cấp + Tiến sỹ kinh tế; Bộ Giáo dục và đào tạo, Đại học Kinh tế quốc dân - Hà Nội; ngành Khoa học quản lý- Quản lý kinh tế - Tổ chức và quản lý sản xuất - Mã số chuyên ngành khoa học: 5.02.21; năm 1997.
+ Kỹ sư Cơ khí động lực; Đại học Bách Khoa Hà Nội; ngành Kỹ sư Cơ khí động lực; hệ chính quy; năm 1983.
+ Tốt nghiệp khóa Đào tạo giảng viên về phương pháp giảng dạy (Training of Trainer in Methodology); Trường Đại học tổng hợp Men-bơn (University of Melbuorne – Australia); Cấp độ: Master Trainer 1; Mã số chuyên ngành khoa học của Úc: SA 2081; năm 1999.
+ Bằng tốt nghiệp Cao cấp Lý luận chính trị; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phân viện Hà Nội; năm 2004.
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):
+ Chứng chỉ khoá Quản lý dự án và Nghiợ̀p vụ đấu thầu ; Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị; hệ tập trung; năm 2006.
+ Chứng chỉ khoá Quản lý nhà nước về Xây dựng; Học viện cán bộ, Bộ Xây dựng Trung Quốc; năm 2007.
+ Chứng chỉ khoá Đấu thầu Xây dựng các nước Châu Á; Bộ Thương mại Trung Quốc và Hiệp hội Nhà thầu quốc tế Trung Quốc; năm 2008
Ngoại ngữ + Chứng chỉ tiếng Anh C. + Chứng chỉ kỳ thi ngôn ngữ tiếng Anh cấp độ KET; Trường Đại học tổng hợp Cambridge (University of Cambridge), Vương quốc Anh; năm 2001. + Chứng chỉ kỳ thi ngôn ngữ tiếng Anh cấp độ PET; Trường Đại học tổng hợp Cambridge (University of Cambridge), Vương quốc Anh; năm 2002.
Điện thoại 091 239 8751
Fax *
Email Dungtran55@yahoo.com
Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đấu thầu
+ Giảng dạy về đấu thầu liên tục nhiều năm;
+ Ngoài việc tham gia giảng dạy các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu (theo quy định của pháp luật về đấu thầu), còn tham gia giảng dạy về đấu thầu ở nhiều chương trình và đối tượng lớp khác, như:
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình ;
- Nghiệp vụ định giá xây dựng công trình;
- Đội trưởng xây dựng công trình;
- Chỉ huy trưởng công trường xây dựng;
- Giám đốc tư vấn quản lý dự án;
- Thanh tra xây dựng;
- Tập huấn về đấu thầu; hợp đồng xây dựng;
- Kỹ năng lănh đạo doanh nghiệp xây dựng;…
+ Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp bộ (Bộ Xây dựng): “Nghiên cứu hoàn thiện chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng”, Mã số: RD 05-10. Năm 2010.
Tham gia nghiên cứu viết nhiều chuyên đề thuộc đề tài này (RD 05-10).
+ Trần Tiến Dũng: “Chặng đường hoàn thiện văn bản pháp luật liên quan tới đấu thầu”; Tạp chí Xây dựng và Đô thị, số 18/2010.
+ Trần Tiến Dũng: “Bàn về mô hình quản lý EPC trong hoạt động xây dựng”.Tạp chí Xây dựng và Đô thị, số 21/2011.
+ Trần Tiến Dũng: “Những ưu việt cơ bản của mô hình quản lý EPC trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam”; Tạp chí Xây dựng và Đô thị, số 22/2011.
+ Trần Tiến Dũng: “Một số bất cập cơ bản khi áp dụng mô hình quản lý EPC trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam”. Tạp chí Xây dựng và Đô thị, số 23/2011.
+ Trần Tiến Dũng: “Một số vấn đề về bảo hiểm trong hoạt động xây dựng”. Tạp chí Xây dựng và Đô thị, số 24/2011.
File đính kèm