THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


TRẦN THỊ ĐÔNG ANH

Ngày, tháng, năm sinh: 01/07/1979
Nơi sinh Hà Tĩnh
Địa chỉ Ngõ 231 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội
Nơi công tác Phó trưởng phòng Phòng Đấu thầu, Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bằng cấp Thạc sỹ Luật học, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2010
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):
+ Năm 2012: Chứng nhận tham gia khóa học về quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng do FIDIC và JICA cấp;
+ Năm 2012: Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
+ Năm 2008: Chứng chỉ tham gia khóa học về quản lý đấu thầu trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa do Trung tâm đào tạo quốc tế của Turin, Ý cấp;
+ Năm 2007: Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu do Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch cấp.
Ngoại ngữ Tiếng Anh C
Điện thoại 08044782 - 0983032799
Fax *
Email trananh@mpi.gov.vn
Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đấu thầu
* Năm 2005 - nay: Công tác tại Vụ Quản lý Đấu thầu (nay là Cục Quản lý Đấu thầu) với các kinh nghiệm thực tế như sau:
1. Là biên tập viên công tác tại Bản tin Thông tin Đấu thầu từ 2005 đến 8/2007;
2. Tham gia soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12, Nghị định 85/2009/NĐ-CP, Nghị định 68/2012/NĐ-CP;
3. Trực tiếp soạn thảo Quyết định, Thông tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dẫn về mẫu tài liệu đấu thầu như Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa; Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh; Mẫu hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp, tư vấn;
4. Trực tiếp soạn thảo hoặc ký khóa đuôi hàng trăm văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu cho các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp;
5. Thẩm định danh mục dự án, gói thầu đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu;
6. Tham gia một số đoàn kiểm tra, kiểm toán về công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước và vốn ODA tại một số Bộ, ngành, địa phương;
7. Tham gia biên soạn sách Tình huống trong đấu thầu do Cục Quản lý Đấu thầu phát hành;
8. Tham gia giảng dạy về đấu thầu tại một số đơn vị.
File đính kèm