THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


DƯƠNG VĂN CẬN

Ngày, tháng, năm sinh: 15/05/1950
Nơi sinh Tỉnh Vĩnh phúc
Địa chỉ Xã Văn tiến, Huyện Yên lạc, Tỉnh Vĩnh phúc
Nơi công tác Hiệp Hội các Nhà thầu Xây dựng Việt nam – VACC
Bằng cấp + Tiến sỹ (Dr.Ing), do Trường Đại học Kỹ thuật OTTO VON GUERICKE Magdeburg – Cộng hòa dân chủ Đức (nay là Cộng hòa Liên Bang Đức) cấp. Năm 1985
+ Kỹ sư Xây dựng, do Trường Đại học Xây dựng Hà nội cấp, Năm 1973
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):
+ Chứng chỉ Kỹ sư định giá Xây dựng (Hạng I), do Sở Xây dựng Hà nội cấp, Năm 2008
+ Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, do Viện kinh té xây dựng cấp, Năm 2010,
+ Chứng chỉ nghiệp vụ đấu thầu (Chương trình cơ bản) do Công ty cổ phần Đào tạo và Định giá Bất động sản Phương nam cấp, Năm 2012.
Ngoại ngữ Tiếng Anh B, tiếng Đức D
Điện thoại DĐ 0913204811, cố định 0462815825
Fax 0462815825
Email canvacc@gmail.com
Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đấu thầu
+ Thành viên trong Ban soạn thảo Luật Xây dựng, trong đó thành viên soạn thảo chính về các chương có liên quan đến đấu thầu xây dựng, hợp đồng trong hoạt động xây dựng,
+ Chủ nhiệm Đề án đổi mới quản lý chi phí trong hoạt động xây dựng – Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua- là cơ sở đẻ xây dựng các Nghị định về quản lý chi phí xây dựng công trình,
+ Chủ trì soạn thảo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi trong đầu tư xây dựng công trình,
+ Chủ trì soạn thảo Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng công trình,
+ Chủ trì soạn thảo các thông tư do Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn các Nghị định (NGhị định 99/CP, 112/CP) về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình,
+ Tham gia góp ý kiến trực tiếp với các Bộ, các Ủy ban của Quốc hội về dự thảo các Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công,
+ Tham gia với các bộ, nghành hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan như Luật, Nghị định, thông tư về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí, đấu thầu xây dựng …
+ Giảng dạy cho các khóa đào tạo nâng cao của các trường Đại học, các học viện về các chuyên đề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí, đấu thầu trong hoạt động xây dựng v..v.
+ Thâm gia lập hồ sơ mời thầu, chấm thầu nhiều gói thầu về tư vấn, xây lắp các dự án đầu tư về xây dựng dân dụng, công nghiệp xi măng, hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác v.vv./.
File đính kèm