THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


HOÀNG CƯƠNG

Ngày, tháng, năm sinh: 11/11/1980
Nơi sinh Thái Bình
Địa chỉ Tổ 16, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Nơi công tác Phó Trưởng phòng Phòng Chính sách đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bằng cấp Kỹ sư đại học Giao thông vận tải Hà Nội năm 2004
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):
Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu do Viện Nghiên cứu và Đào tạo về quản lý cấp năm 2006
Ngoại ngữ Tiếng Anh, trình độ C
Điện thoại 080.44740; DĐ: 091.256.7585
Fax 080.44740
Email hoangcuong@mpi.gov.vn
Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đấu thầu
- Trực tiếp tham gia xây dựng Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu với vai trò thư ký tổng hợp.
- Tham gia ý kiến cho các Bộ, ngành, địa phương về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đấu thầu;
- Trực tiếp soạn thảo, ký khóa đuôi nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu, hướng dẫn xử lý tình huống trong đấu thầu cho các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp…;
- Tham gia các đoàn kiểm tra về công tác đấu thầu theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tư vấn soạn thảo sổ tay hướng dẫn đấu thầu dự án Phục hồi và Quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2); tư vấn soạn thảo sổ tay hướng dẫn đấu thầu cho Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn;
- Kinh nghiệm lập HSMST, HSMT, đánh giá HSDST, HSDT; thẩm định HSMST, HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:
Đã trực tiếp thực hiện việc lập HSMST, HSMT, đánh giá HSDST, HSDT; thẩm định HSMST, HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu nhiều gói thầu lớn, quan trọng thuộc các dự án như: dự án Tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân; dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông; dự án Phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc; dự án Cung cấp và lắp đặt máy in Intaglio chuyên dùng, Nhà máy In tiền Quốc gia; dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; dự án Trung tâm sản xuất chương trình đài Truyền hình Việt Nam; dự án Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình trụ sở giao dịch Hội sở chính ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; dự án Xây lắp và mua sắm lắp đặt thiết bị các hạng mục chính thuộc Dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước Thành phố Thái Bình...;
File đính kèm