THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


PHẠM THY HÙNG

Ngày, tháng, năm sinh: 15/4/1978
Nơi sinh Hải Dương
Địa chỉ Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
Nơi công tác Giám đốc, Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bằng cấp + Thạc sỹ Công nghệ thông tin (hệ chính quy trường Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2009;
+ Kỹ sư Công nghệ thông tin (hệ chính quy trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2001).
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):
+ Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu do Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp năm 2007
+ Quản lý mua sắm hàng hóa theo quy định của World Bank do Trung tâm đào tạo quốc tế ILO, Turin, Italy cấp năm 2008
+ Đấu thầu qua mạng (cơ bản, nâng cao) tại Hàn Quốc năm 2009, 2012
+ Quản lý hợp đồng FIDIC năm 2010
+ Quản lý Dự án Công nghệ thông tin
+ Khóa đào tạo Giảng viên nguồn về đấu thầu qua mạng do MDF Asia đào tạo
+ Tiếng Anh do Hội đồng Anh, Trường ngôn ngữ quốc tế LSI, Portmouth, Vương Quốc Anh đào tạo năm 2013.
Ngoại ngữ Tiếng Anh, Advanced
Điện thoại 0915.022.756
Fax 080 44323
Email hungpt@mpi.gov.vn
Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đấu thầu
- Tham gia xây dựng Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
- Tham gia xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
- Trực tiếp tham gia xây dựng Thông tư số 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng; Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC; Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT
- Tham gia giảng dạy về đấu thầu qua mạng cho các chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu cho các đơn vị: Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Bưu chính viễn thông, Tập đoàn Dầu khí, Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, …
- Trực tiếp triển khai thí điểm đấu thầu qua mạng trên phạm vi toàn quốc, thực hiện Dự án Ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm chính phủ, …
File đính kèm