THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


PHẠM MINH YẾN

Ngày, tháng, năm sinh: 22/01/1976
Nơi sinh Hưng Yên
Địa chỉ Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội
Nơi công tác Phó Giám đốc, Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bằng cấp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh do Trường Đại học giao thông vận tải cấp năm 2010, Kỹ sư kinh tế xây dựng, Đại học Giao thông vận tải cấp năm 1997
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):
Chứng chỉ đào tạo giảng viên nguồn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức năm 2013
Ngoại ngữ Cử nhân tiếng anh
Điện thoại 0913301976
Fax 0437957306
Email phamminhyen@mpi.gov.vn
Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đấu thầu
- Tham gia biên tập Luật đấu thầu 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP;
- Tham gia soạn thảo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT, Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT
Tham gia thực hiện các công việc liên quan đấu thầu từ năm 1998. Trong thời gian này tôi được giao các công việc liên quan đến lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc Dự án Quốc lộ 18 (10 gói thầu) và Dự án xây dựng cầu Bãi Cháy (03 gói thầu). Từ tháng 3/2005, tôi được bổ nhiệm phó trưởng phòng Triển khai dự án 6, Ban Quản lý dự án 18, trong thời gian này tôi được giao phụ trách công tác đấu thầu, quản lý hợp đồng các gói thầu tư vấn do phòng thực hiện.
Tháng 1/2010, tôi chuyển công tác làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu, Cục quản lý đấu thầu. Trong thời gian này tôi tham gia thực hiện các nghiệp vụ tư vấn, tôi đã được giao làm giám định viên trong Tổ giám định liên ngành giám định kết quả điều tra vụ án sai phạm kinh tế tại tập đoàn Vinashin. Tham gia các đoàn kiểm tra công tác đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tháng 9/2011, tôi được giao Trưởng phòng Hỗ trợ nghiệp vụ đấu thầu thuộc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu, phụ trách các công việc của phòng liên quan đến công tác tư vấn đấu thầu.
Tháng 2/2013 đến nay tôi được giao Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu phụ trách công tác tư vấn đấu thầu, đào tạo đấu thầu của Trung tâm.
Trong thời gian công tác tại Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu tôi tham gia vào Tổ biên tập Nghị định, thông tư hướng dẫn các quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, tham gia góp ý soạn thảo Luật đấu thầu.
File đính kèm