THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


NGÔ CHI LINH

Ngày, tháng, năm sinh: 08/08/1982
Nơi sinh Hà Nội
Địa chỉ 15 Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Nơi công tác Phó trưởng phòng, Phòng Chính sách đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bằng cấp Kỹ sư kinh tế (hệ chính quy trường Đại học Giao thông vận tải năm 2005)
Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn liên quan (nếu có):
+ Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu do Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế cấp năm 2008
+ Quản lý mua sắm hàng hoá theo quy định của World Bank do Trung tâm đào tạo quốc tế ILO, Turin, Italia cấp năm 2008
+ Đấu thầu qua mạng tại Hàn Quốc năm 2009
+ Khoá đào tạo giảng viên nguồn về đấu thầu qua mạng do MDF Asia đào tạo
+ Khoá đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng do Viện kinh tế xây dựng cấp năm 2010
+ Khoá đào tạo kỹ thuật về chiến lược và kỹ năng quản lý hiệu quả dự án đối tác công tư (PPP) năm 2013
Ngoại ngữ Tiếng Anh
Điện thoại 0912.210.960
Fax 080.44323
Email chilinh@mpi.gov.vn
Kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đấu thầu
- Xây dựng VBQPPL: đã tham gia soạn thảo Nghị định 85/2009/NĐ-CP, tham gia Tổ Biên tập soạn thảo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, soạn thảo Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC và Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá; Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT, Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT.
- Tham gia thẩm định kế hoạch đấu thầu của các dự án thuộc Bộ KH&ĐT và dự án xây dựng Nhà quốc hội trình TTCP
- soạn thảo các báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2008 và báo cáo năm 2010 trình TTCP
- Tham gia và chủ trì thực hiện các cuộc kiểm tra viết báo cáo và đăng báo về kết luận kiểm tra công tác đấu thẩu tại các Bộ, ngành, địa phương và tham gia các đoàn kiểm tra về đấu thầu.
- Hướng dẫn xử lý tình huống trong đấu thầu cho các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp
File đính kèm