THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện Kinh tế Xây dựng Bộ Xây dựng Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 19/12/2018 đến 21/12/2018
Ngày cấp chứng chỉ 27/12/2018 Giảng viên đào tạo TÔ MINH THU
Người ký chứng chỉ Lê Văn Cư Chức vụ Viện trưởng
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 K.148 Trương Thị Lan Anh 05/12/1985 Cần Thơ 362079905 Giỏi
2 K.163 Phạm Thị Kim Anh 09/11/1983 Quảng Nam 205140990 Xuất sắc
3 K.146 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 01/07/1966 Cần Thơ 360946161 Giỏi
4 K.156 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 14/04/1981 Quảng Nam 231142252 Giỏi
5 K.165 Nguyễn Hồng Ban 26/02/1984 Hà Nam 035084001208 Giỏi
6 K.149 Lương Huỳnh Ngọc Bảo 30/11/1986 Thừa Thiên Huế 191554577 Xuất sắc
7 K.151 Tăng Tiểu Bình 10/09/1976 An Giang 351110835 Giỏi
8 K.140 Nguyễn Thị Bích Liễu 07/12/1988 Đồng Tháp 341377369 Giỏi
9 K.158 Bùi Thị Thanh Mai 31/10/1970 Hà Nội 233150684 Xuất sắc
10 K.168 Bùi Thùy Dương 08/11/1984 Hà Nội 001184008282 Xuất sắc
11 K.139 Tôn Nữ Kim Cang 10/7/1977 Hậu Giang 363797957 Giỏi
12 K.137 Cao Tú Ngân 03/06/1982 Sóc Trăng 365292453 Xuất sắc
13 K.143 Huỳnh Thị Yến Châu 24/02/1969 Bến Tre 321373786 Giỏi
14 K.153 Trần Chí Thanh 04/03/1970 Hà Tĩnh 260964243 Giỏi
15 K.155 Đinh Quang Hưng 02/08/1977 Thái Bình 241347810 Giỏi
16 K.172 Phan Đình Huân 30/8/1964 Khánh Hòa 225097019 Khá
17 K.173 Lê Thị Đoan Trang 21/9/1975 Quảng Trị 197009553 Giỏi
18 K.170 Đoàn Xuân Dũng 04/12/1980 Gia Lai 230568667 Giỏi
19 K.145 Đỗ Thị Dung 20/11/1994 Thanh Hóa 272759517 Giỏi
20 K.147 Trần Thị Diệu Thu 15/04/1977 Cần Thơ 092177000024 Giỏi
Có 38 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI