THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 24/04/2019 đến 26/04/2019
Ngày cấp chứng chỉ 06/05/2019 Giảng viên đào tạo TÔ MINH THU
Người ký chứng chỉ Vũ Thanh Hương Chức vụ Viện trưởng
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 012-06/2019/ĐT-IEDU BÙI THỊ KIỀU ANH 10/10/1985 Thừa Thiên Huế 023820506 Khá
2 019-06/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO 24/02/1982 Tp. Hồ Chí Minh 023778982 Giỏi
3 023-06/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO 07/03/1970 Thừa Thiên Huế 046170000021 Giỏi
4 024-06/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN LỆ LAN ANH 26/10/1991 Đồng Tháp 341616162 Giỏi
5 030-06/2019/ĐT-IEDU LÊ ANH CHIẾN 17/10/1996 Hải Dương 101316311 Giỏi
6 017-06/2019/ĐT-IEDU PHẠM BÁ LINH 31/08/1989 An Giang 351864145 Giỏi
7 011-06/2019/ĐT-IEDU NGÔ BÍCH TRÂM 03/01/1983 Bạc Liêu 023466851 Khá
8 007-06/2019/ĐT-IEDU MAN THỊ CẨM NHUNG 10/02/1988 Bình Định 215023318 Giỏi
9 022-06/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 31/12/1988 Long An 024195371 Giỏi
10 029-06/2019/ĐT-IEDU ĐÀO XUÂN TÙNG 02/10/1989 Hà Nội 001089010093 Giỏi
11 031-06/2019/ĐT-IEDU ĐÀO NGUYÊN THUẬN 20/10/1984 Hải Phòng 031084006634 Khá
12 020-06/2019/ĐT-IEDU ĐOÀN THỊ THU TRANG 30/03/1996 Bến Tre 321524412 Khá
13 037-06/2019/ĐT-IEDU ĐOÀN THỊ YẾN 04/05/1984 Ninh Bình 037184002925 Giỏi
14 016-06/2019/ĐT-IEDU ĐỖ XUÂN DIỆU 15/05/1989 Nam Định 241143330 Giỏi
15 015-06/2019/ĐT-IEDU TRẦN TÂN ĐỨC 08/08/1987 Thừa Thiên Huế 079087005001 Giỏi
16 002-06/2019/ĐT-IEDU DƯƠNG THỊ KIM THOA 15/05/1982 Long An 080182000194 Khá
17 003-06/2019/ĐT-IEDU VŨ QUANG DUY 30/07/1985 Bắc Ninh 027085000355 Khá
18 018-06/2019/ĐT-IEDU HUỲNH NGỌC DUYÊN HÂN 19/01/1989 Tiền Giang 311964602 Khá
19 021-06/2019/ĐT-IEDU TRỊNH MINH GIANG 09/06/1987 Thanh Hóa 096087000086 Khá
20 008-06/2019/ĐT-IEDU LÊ HÀ TIÊN 24/09/1984 Tp. Hồ Chí Minh 023921119 Giỏi
Có 38 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI