THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 01/07/2019 đến 03/07/2019
Ngày cấp chứng chỉ 08/07/2019 Giảng viên đào tạo NGUYỄN HUY THƯỜNG
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thành Đồng Chức vụ Giám Đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 032-08/19/ĐTCB-IEDI Đỗ An Hiển 30/11/1976 Lạng Sơn 080962968 Giỏi
2 003-08/19/ĐTCB-IEDI Cao Thị Lan Anh 17/12/1980 Hải Phòng 031028594 Giỏi
3 010-08/19/ĐTCB-IEDI Trần Thị Lan Anh 08/10/1988 Hải Phòng 031595427 Giỏi
4 017-08/19/ĐTCB-IEDI Nguyễn Thị Lan Anh 04/04/1981 Thái Bình 034181001908 Giỏi
5 019-08/19/ĐTCB-IEDI Vũ Tuấn Anh 20/10/1989 Thái Bình 151659951 Giỏi
6 066-08/19/ĐTCB-IEDI Nguyễn Bảo Ngọc 13/10/1988 Phú Thọ 025188000342 Giỏi
7 055-08/19/ĐTCB-IEDI Phạm Bá Long 09/05/1985 Hải Phòng 003608500034 Giỏi
8 056-08/19/ĐTCB-IEDI Phạm Bá Phong 10/10/1973 Thái Bình 031978708 Giỏi
9 044-08/19/ĐTCB-IEDI Trần Văn Biên 30/03/1992 Nam Định 163219549 Giỏi
10 075-08/19/ĐTCB-IEDI Nguyễn Thị Bích Thủy 16/01/1976 Nghệ An 182042210 Giỏi
11 070-08/19/ĐTCB-IEDI Bùi Thị Nương 17/11/1976 Nam Định 036176000056 Giỏi
12 018-08/19/ĐTCB-IEDI Bùi Ngọc Trang 29/02/1980 Thái Bình 034080006659 Giỏi
13 034-08/19/ĐTCB-IEDI Bùi Thanh Tuyền 23/12/1973 Hòa Bình 113219028 Giỏi
14 061-08/19/ĐTCB-IEDI Cầm Bun Lộc 10/12/1987 Sơn La 050535584 Giỏi
15 081-08/19/ĐTCB-IEDI Cáp Thị Minh Thu 28/11/1982 Hải Phòng 031182009974 Giỏi
16 031-08/19/ĐTCB-IEDI Lê Thị Cúc 16/12/1985 Lạng Sơn 081060671 Giỏi
17 028-08/19/ĐTCB-IEDI Đỗ Ngọc Cường 09/10/1963 Nam Định 036063006108 Giỏi
18 002-08/19/ĐTCB-IEDI Nguyễn Danh Tùng 22/06/1985 Hải Phòng 031265753 Giỏi
19 025-08/19/ĐTCB-IEDI Ngô Văn Đa 20/05/1973 Nam Định 036073002883 Giỏi
20 058-08/19/ĐTCB-IEDI Đào Việt Hà 04/09/1995 Hải Phòng 031838154 Giỏi
Có 90 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI