THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo VIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 08/07/2019 đến 10/07/2019
Ngày cấp chứng chỉ 11/07/2019 Giảng viên đào tạo NGUYỄN HUY THƯỜNG
Người ký chứng chỉ Lê Trần Thắng Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 114 2019/ĐTCB HÀNG AN THANH 06/05/1984 Kiên Giang 370964228 Giỏi
2 108 2019/ĐTCB HOÀNG VĂN BẢY 10/11/1969 Thanh Hóa 171537850 Giỏi
3 113 2019/ĐTCB CAO THÚY HÀ 16/12/1993 Quảng Bình 044193001728 Giỏi
4 115 2019/ĐTCB ĐẶNG ĐỨC CƯỜNG 01/11/1981 Ninh Bình 013545315 Giỏi
5 111 2019/ĐTCB ĐÀM VĂN LỢI 29/10/1985 Quảng Bình 046085000083 Giỏi
6 109 2019/ĐTCB ĐINH THỊ HIỀN 26/12/1983 Hà Nam 230568971 Giỏi
7 105 2019/ĐTCB LÊ VĂN DŨNG 22/08/1982 Thanh Hóa 038082005833 Giỏi
8 107 2019/ĐTCB TRỊNH NGỌC DŨNG 20/10/1989 Thanh Hóa 172669996 Giỏi
9 106 2019/ĐTCB TÀO TRƯỜNG GIANG 09/06/1987 Thanh Hóa 038087005187 Giỏi
10 116 2019/ĐTCB HỒ THANH TUÂN 12/11/1990 Cần Thơ 092090001426 Giỏi
11 112 2019/ĐTCB NGUYỄN VĂN NGÀNH 08/06/1962 Quảng Bình 191143171 Giỏi
12 110 2019/ĐTCB NGUYỄN THỊ QUÝ 17/07/1975 Quảng Trị 230619443 Giỏi
Có 12 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI