THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần tư vấn đào tạo đấu thầu và quản lý kinh tế Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 06/12/2018 đến 08/12/2018
Ngày cấp chứng chỉ 11/12/2018 Giảng viên đào tạo NGÔ NGỌC QUY
Người ký chứng chỉ NGUYỄN TIẾN THỊNH Chức vụ GIÁM ĐỐC
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 9786 Võ An Thịnh 28/01/1994 Long An 312197650 Khá
2 9798 Đoàn Trang Anh Thơ 08/04/1967 Bến Tre 310698101 Khá
3 9799 Nguyễn Văn Bé Ba 1966 Tiền Giang 310784056 Khá
4 9784 Trương Bảo Thy 04/12/1995 Tiền Giang 312255531 Khá
5 9808 Trần Thị Hồng Cẩm 25/06/1985 Tiền Giang 311837139 Khá
6 9802 Võ Nguyễn Lam Chi 15/05/1981 Bến Tre 311665621 Khá
7 9797 Nguyễn Văn Chiếm 26/10/1979 Tiền Giang 311529958 Khá
8 9812 Nguyễn Kim Chinh 30/10/1967 Tiền Giang 310792265 Khá
9 9801 Huỳnh Công Tấn 15/09/1990 Tiền Giang 312043484 Khá
10 9814 Trương Thái Công 20/02/1979 Tiền Giang 311554482 Khá
11 9776 Đinh Tấn Cường 20/07/1994 Tiền Giang 212266951 Khá
12 9775 Đặng Thị Thảo Nguyên 01/07/1984 Long An 312479451 Khá
13 9788 Đặng Thái Hòa 16/03/1983 Tiền Giang 311767037 Khá
14 9771 Đỗ Minh Trí 11/05/1988 Tiền Giang 312022699 Khá
15 9813 Đỗ Nguyễn Quỳnh Trang 22/11/1992 Tiền Giang 312176737 Khá
16 9779 Nguyễn Đức Lập 05/12/1961 Tiền Giang 310575931 Khá
17 9774 Trịnh Thị Ngọc Diệp 01/07/1977 Tiền Giang 311605456 Khá
18 9787 Phan Thị Dung 20/07/1983 Tiền Giang 311763904 Khá
19 9780 Dương Văn Phương 03/09/1976 Tiền Giang 311409536 Khá
20 9772 Phan Ngọc Duy 14/02/1977 Tiền Giang 311480429 Khá
Có 48 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI