THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp Khu vực
Thời gian đào tạo Từ 22/11/2018 đến 10/12/2018
Ngày cấp chứng chỉ 12/12/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN ĐẮC TOÀN
Người ký chứng chỉ Nguyá»…n Tấn Bình Chức vụ Viện Trưởng
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 519/ĐTCB-LEADMAN Đoàn Đặng Quí An 02/04/1982 Tiền Giang 025453548 Khá
2 520/ĐTCB-LEADMAN Đỗ Thị Kim Anh 01/11/1973 Hải Phòng 023000706 Giỏi
3 529/ĐTCB-LEADMAN Vũ Bích Ngọc 12/11/1992 TP. HCM 012861563 Khá
4 521/ĐTCB-LEADMAN Đinh Vũ Lan Chi 15/08/1985 TP. HCM 024003141 Giỏi
5 522/ĐTCB-LEADMAN Võ Nhân Chinh 29/06/1968 Bình Dương 023186916 Giỏi
6 523/ĐTCB-LEADMAN Nguyễn Ngọc Vũ Chương 08/12/1984 TP. HCM 079084007527 Giỏi
7 525/ĐTCB-LEADMAN Đặng Thị Mai Hương 26/08/1985 Thái Bình 023840412 Giỏi
8 533/ĐTCB-LEADMAN Đặng Minh Thừa 12/12/1977 Quảng Ngãi 024867728 Khá
9 538/ĐTCB-LEADMAN Quốc Hồ Đình Tuấn 24/09/1960 Bình Định 025025375 Khá
10 541/ĐTCB-LEADMAN Nguyễn Thị Hải Yến 17/05/1984 TP. HCM 079184004184 Khá
11 524/ĐTCB-LEADMAN Ngô Thị Phương Hoa 30/06/1994 Gia Lai 025050752 Khá
12 539/ĐTCB-LEADMAN Hồng Lệ Vân 08/07/1984 TP. HCM 023691311 Khá
13 530/ĐTCB-LEADMAN Lưu Huệ Phương 08/02/1984 TP. HCM 023917847 Giỏi
14 526/ĐTCB-LEADMAN Lê Văn Huy 23/02/1987 Bình Thuận 261098262 Khá
15 537/ĐTCB-LEADMAN Nguyễn Thị Huyền Trang 22/11/1989 Hải Phòng 031491062 Giỏi
16 532/ĐTCB-LEADMAN Lê Việt Thành 10/06/1970 Hà Tĩnh 023620039 Khá
17 535/ĐTCB-LEADMAN Mai Thị Thanh Thủy 21/07/1981 Hải Phòng 025907415 Giỏi
18 527/ĐTCB-LEADMAN Nguyễn Tiến Mạnh 10/07/1989 Đồng Nai 271966370 Khá
19 528/ĐTCB-LEADMAN Phan Ngọc Nam 25/06/1989 Tiền Giang 311979350 Khá
20 531/ĐTCB-LEADMAN Nguyễn Ngọc Quí 05/04/1979 Phú Lễ 3.20999197E8 Khá
Có 23 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI