THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 30/11/2018 đến 02/12/2018
Ngày cấp chứng chỉ 08/12/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN THỊ THANH HIỀN
Người ký chứng chỉ NGUYỄN KIM PHONG Chức vụ GIÁM ĐỐC
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 38/30/11-02/12/2018 Lê Thị Phương Anh 13/03/1982 Nghệ An 182537497 Giỏi
2 5/30/11-02/12/2018 Cao Thị Hiền 14/04/1983 Vĩnh Phú 012405043 Khá
3 39/30/11-02/12/2018 Hoàng Thị Quỳnh Châu 16/11/1982 Nghệ An 182559276 Giỏi
4 31/30/11-02/12/2018 Lê Văn Chí 30/05/1975 Phú Yên 225083911 Giỏi
5 6/30/11-02/12/2018 Nguyễn Công Nguyện 18/08/1988 Nam Định 162915513 Khá
6 12/30/11-02/12/2018 Vũ Ngọc Cương 14/08/1983 Vĩnh Phúc 09086966 Khá
7 42/30/11-02/12/2018 Trần Danh Tuất 22/11/1982 Hưng Yên 033082001668 Giỏi
8 15/30/11-02/12/2018 Đặng Ngọc Sơn 20/08/1994 Hà Giang 073336868 Khá
9 36/30/11-02/12/2018 Đặng Thái Trung 08/10/1991 Nghệ An 186944746 Giỏi
10 20/30/11-02/12/2018 Nguyễn Mạnh Điệp 13/12/1976 Nam Định 036076000208 Giỏi
11 8/30/11-02/12/2018 Lê Đình Tú 06/09/1987 Thanh Hóa 038087000061 Khá
12 40/30/11-02/12/2018 Nguyễn Đình Tứ 16/02/1960 Bắc Ninh 132090126 Khá
13 35/30/11-02/12/2018 Đoàn Văn Nam 23/10/1993 Thanh Hóa 038093011520 Khá
14 2/30/11-02/12/2018 Đỗ Văn Tài 14/05/1993 Hà Nội 017217895 Khá
15 10/30/11-02/12/2018 Trần Đức Trung 22/08/1992 Ninh Bình 1608121 Khá
16 1/30/11-02/12/2018 Dương Thị Thanh Huyền 05/08/1977 Hà Nội 001177001057 Khá
17 22/30/11-02/12/2018 Dương Trung Hiếu 25/09/1994 Tây Ninh 291102933 Khá
18 11/30/11-02/12/2018 Lê Tiến Dũng 11/11/1985 Thái Nguyên 518501741031 Khá
19 28/30/11-02/12/2018 Nguyễn Văn Dũng 07/07/1980 Hà Nam 225901894 Giỏi
20 17/30/11-02/12/2018 Lương Duy Tịch 09/01/1987 Vĩnh Phúc 135299398 Khá
Có 42 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI