THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện phát triển Quốc tế học Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 05/12/2018 đến 07/12/2018
Ngày cấp chứng chỉ 10/12/2018 Giảng viên đào tạo TÔ MINH THU
Người ký chứng chỉ ThS. Nguyễn Đình Hưng Chức vụ Viện trưởng
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 01-52/2018/ĐTCB-IID Phùng Thị Quỳnh Anh 31/12/1980 Hà Nội 001180009920 Giỏi
2 02-52/2018/ĐTCB-IID Vũ Thị Hải Anh 04/08/1978 Phú Thọ 131161600 Giỏi
3 05-52/2018/ĐTCB-IID Bùi Thị Thu Hiền 12/08/1989 Thanh Hóa 038189001836 Giỏi
4 11-52/2018/ĐTCB-IID Bùi Khánh Ly 29/06/1993 Nghệ An 187206938 Giỏi
5 10-52/2018/ĐTCB-IID Đinh Thị Thùy Linh 17/03/1994 Hà Nội 013096591 Giỏi
6 03-52/2018/ĐTCB-IID Vũ Thị Thùy Dương 19/06/1981 Nam Định 012997504 Giỏi
7 06-52/2018/ĐTCB-IID Dương Quang Huy 04/02/1992 Hà Nội 012853478 Giỏi
8 04-52/2018/ĐTCB-IID Trần Thị Thu Hà 08/09/1974 Hà Nội 011637886 Giỏi
9 07-52/2018/ĐTCB-IID Trương Hồng Kiên 22/10/1984 Hà Nội 012230335 Khá
10 13-52/2018/ĐTCB-IID Phạm Hồng Ngọc 25/10/1991 Hà Nội 001191017416 Giỏi
11 14-52/2018/ĐTCB-IID Trần Kiều Oanh 01/03/1995 Ninh Bình 164563836 Xuất sắc
12 08-52/2018/ĐTCB-IID Nguyễn Thái Linh 18/07/1992 Nam Định 163174348 Giỏi
13 09-52/2018/ĐTCB-IID Trần Thị Mỹ Linh 09/11/1993 Hà Nội 013066902 Giỏi
14 16-52/2018/ĐTCB-IID Lương Thị Thanh 22/06/1988 Thanh Hóa 038188000083 Giỏi
15 24-52/2018/ĐTCB-IID Lưu Quang Vĩ 04/05/1978 Hà Nội 001078003892 Giỏi
16 12-52/2018/ĐTCB-IID Vũ Thúy Nga 17/06/1990 Ninh Bình 164386468 Giỏi
17 21-52/2018/ĐTCB-IID Nguyễn Ngọc Trâm 25/06/1994 Nghệ An 187140356 Giỏi
18 15-52/2018/ĐTCB-IID Nguyễn Việt Phương 07/11/1995 Hà Nội 001095004321 Giỏi
19 17-52/2018/ĐTCB-IID Nguyễn Thanh Thủy 27/12/1984 Quảng Ninh 013114297 Giỏi
20 18-52/2018/ĐTCB-IID Nguyễn Phương Thủy 29/10/1995 Thái Bình 152079410 Giỏi
Có 24 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI