THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 30/11/2018 đến 02/12/2018
Ngày cấp chứng chỉ 12/12/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN XUÂN ĐÀO
Người ký chứng chỉ NGUYỄN KIM PHONG Chức vụ GIÁM ĐỐC
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 38/30/11-02/12/2018 Trần Anh Tuấn 16/10/1981 Lạng Sơn 080978997 Khá
2 39/30/11-02/12/2018 Bế Đông 26/05/1983 Lạng Sơn 081040801 Khá
3 22/30/11-02/12/2018 Lâm Văn Bộ 31/05/1984 Lạng Sơn 081054394 Khá
4 53/30/11-02/12/2018 Bùi Duy Tấn 26/10/1982 Lạng Sơn 081057008 Khá
5 17/30/11-02/12/2018 Phùng Thị Châu 16/02/1974 Lai Châu 082236294 Khá
6 30/30/11-02/12/2018 Chu Thị Phượng 12/09/1989 Lạng Sơn 082096233 Khá
7 2/30/11-02/12/2018 Hoàng Thị Chuyên 19/08/1984 Lạng Sơn 081039635 Khá
8 23/30/11-02/12/2018 Nông Đình Của 02/10/1983 Lạng Sơn 081037850 Khá
9 34/30/11-02/12/2018 Đàm Trung Nghĩa 08/10/1986 Lạng Sơn 080829495 Khá
10 47/30/11-02/12/2018 Đào Trọng Hiếu 19/02/1965 Bắc Giang 080995662 Khá
11 35/30/11-02/12/2018 Lê Phát Đạt 09/09/1989 Lạng Sơn 082077634 Khá
12 50/30/11-02/12/2018 Đặng Minh Tuấn 04/11/1986 Lạng Sơn 082001163 Khá
13 62/30/11-02/12/2018 Đặng Văn Sơn 09/09/1977 Hải Dương 082244975 Khá
14 10/30/11-02/12/2018 Hà Đình Hải 05/09/1974 Lạng Sơn 080966765 Khá
15 43/30/11-02/12/2018 Đồng Duy Sơn 24/03/1984 Lạng Sơn 081037393 Khá
16 37/30/11-02/12/2018 Trịnh Xuân Đông 24/11/1973 Lạng Sơn 080907978 Khá
17 29/30/11-02/12/2018 Sầm Đức Toàn 15/10/1986 Lạng Sơn 082012994 Khá
18 25/30/11-02/12/2018 Vũ Diệu Mai 17/04/1989 Lạng Sơn 082055195 Khá
19 32/30/11-02/12/2018 Dương Quốc Tùng 26/06/1981 Hà Nội 080992387 Khá
20 63/30/11-02/12/2018 Dương Thị Huyên 04/05/1989 Lạng Sơn 082107330 Khá
Có 63 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI