THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện Kinh tế Xây dựng Bộ Xây dựng Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 12/12/2018 đến 14/12/2018
Ngày cấp chứng chỉ 24/12/2018 Giảng viên đào tạo TÔ MINH THU
Người ký chứng chỉ Lê Văn Cư Chức vụ Viện trưởng
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 K.127 Vũ Tuấn Anh 31/07/1987 Thanh Hóa 172114750 Giỏi
2 K.109 Nguyễn Thị Bích Trà 12/12/1978 Lào Cai 063038317 Giỏi
3 K.115 Bùi Thị Hồng Nhung 14/10/1992 Cao Bằng 080568319 Giỏi
4 K.114 Bùi Hồng Diệp 22/01/1973 Lạng Sơn 080941142 Giỏi
5 K.113 Bùi Thị Hương Mai 07/05/1983 Quảng Ninh 012957920 Giỏi
6 K.134 Bùi Minh Phương 01/05/1977 Ninh Bình 012602311 Xuất sắc
7 K.131 Nguyễn Cao Cường 20/11/1979 Hưng Yên 141769369 Giỏi
8 K.120 Cao Ngọc Thành 19/04/1995 Hải Phòng 031846458 Giỏi
9 K.108 Đặng Thị Thúy Loan 20/04/1987 Điện Biên 040343617 Giỏi
10 K.129 Trần Văn Đãi 13/11/1979 Hưng Yên 145007180 Giỏi
11 K.102 Đinh Thị Quỳnh 20/07/1988 Sơn La 050549344 Xuất sắc
12 K.124 Đỗ Thị Hoài Thương 09/03/1979 Quảng Bình 194102003 Giỏi
13 K.117 Đỗ Hoàng Hiệp 02/05/1987 Hà Nam 035087001523 Khá
14 K.121 Vũ Nguyễn Thái Dương 23/01/1993 Thái Bình 034093006620 Khá
15 K.105 Phan Thị Thanh Hà 13/07/1988 Yên Bái 060834383 Giỏi
16 K.116 Hoàng Nguyễn Hải 22/08/1989 Tuyên Quang 073149328 Xuất sắc
17 K.119 Hoàng Lương 13/06/1982 Hải Phòng 031141500 Giỏi
18 K.112 Hoàng Thanh Hường 30/04/1978 Hưng Yên 145447695 Giỏi
19 K.126 Hoàng Thu Thủy 16/08/1990 Thanh Hóa 173663061 Giỏi
20 K.104 Hồ Thị Hương 15/12/1986 Hà Tĩnh 183499287 Giỏi
Có 34 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI