THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 21/12/2018 đến 23/12/2018
Ngày cấp chứng chỉ 24/12/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN THỊ THANH HIỀN
Người ký chứng chỉ Mai Văn Khánh Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 263-003 Nguyễn Anh Tuấn 18/07/1979 Hà Nội 001079000275 Giỏi
2 263-010 Bùi Quang Long 02/11/1981 Hà Nội 111620338 Giỏi
3 263-005 Nguyễn Đăng Phú 05/05/1969 Thanh Hóa 013135552 Giỏi
4 263-025 Đỗ Thị Khánh Hà 23/02/1986 Hà Nội 001186003757 Giỏi
5 263-014 Đỗ Thị Tuyến 03/07/1991 Hưng Yên 145422442 Giỏi
6 263-013  Đỗ Thị Hồng Ngọc 17/08/1984 Hà Nội 001184005442 Giỏi
7 263-011 Vương Đức Hạnh 28/11/1970 Thái Bình 013011547 Giỏi
8 263-006 Nguyễn Duy Tùng 10/09/1986 Hà Nội 001086007575 Giỏi
9 263-023 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 23/05/1985 Thái Bình 034185003242 Giỏi
10 263-002 Trịnh Hồng Hải 28/01/1982 Bắc Ninh 013305677 Giỏi
11 263-007 Nguyễn Thị Thu Hằng 03/07/1984 Hưng Yên 013177724 Giỏi
12 263-001 Hoa Văn Khánh 14/09/1962 Hà Nội 001062016259 Giỏi
13 263-024 Nguyễn Như Hoàng 30/09/1990 Hà Nội 112176653 Giỏi
14 263-008 Nguyễn Thị Hồng Trang 16/01/1979 Hà Nội 012016870 Giỏi
15 263-020 Ngô Thị Kim Phận 23/08/1989 Kon Tum 233112154 Giỏi
16 263-019 Trương Sơn Lâm 16/12/1972 Thanh Hóa 012496766 Giỏi
17 263-017 Nguyễn Thị Thu Lan 31/03/1989 Hà Nội 001189017879 Giỏi
18 263-015 Vũ Thúy Mai 04/10/1987 Hà Nội 001187009949 Giỏi
19 263-009 Phạm Thị Thanh Mai 11/01/1984 Nam Định 036184001238 Giỏi
20 263-004 Mai Nhật Quân 02/09/1975 Ninh Bình 012636658 Giỏi
Có 25 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI