THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư Khu vực Miền Nam
Thời gian đào tạo Từ 12/12/2018 đến 14/12/2018
Ngày cấp chứng chỉ 18/12/2018 Giảng viên đào tạo ĐỖ QUANG HƯNG
Người ký chứng chỉ Đỗ Quang Hưng Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 016ĐT1818 Nguyễn Việt Anh 05/02/1962 TP.HCM 020302733 Giỏi
2 028ĐT1818 Phạm Anh Dũng 10/10/1990 TP.HCM 079090003050 Giỏi
3 010ĐT1818 Bùi Thanh Hùng 09/02/1983 Hà Nam 079083011148 Giỏi
4 014ĐT1818 Bùi Thị Ngọc Trân 15/4/1979 Long An 023171725 Giỏi
5 024ĐT1818 Bùi Thị Hồng Nhung 23/6/1980 Hà Nội 023546113 Giỏi
6 005ĐT1818 Trần Thị Ngọc Cẩm 09/8/1988 Bình Thuận 060188000207 Khá
7 025ĐT1818 Nguyễn Cẩm Tú 12/6/1989 TP.HCM 024197116 Giỏi
8 001ĐT1818 Huỳnh Công Minh Trường 22/8/1966 Đồng Nai 075066000158 Khá
9 019ĐT1818 Đỗ Hùng Khánh Đạt 19/02/1988 Long An 079088000801 Giỏi
10 007ĐT1818 Đinh Tố Hoa 17/9/1976 Phú Yên 024889789 Giỏi
11 022ĐT1818 Đinh Thị Thái Hiền 25/8/1982 Đồng Nai 025143489 Giỏi
12 002ĐT1818 Mai Đức Phúc 30/6/1989 Quảng Nam 049089000087 Khá
13 027ĐT1818 Dương Phương Thư 05/11/1987 Cà Mau 025708857 Giỏi
14 012ĐT1818 Vũ Thị Hương Giang 02/8/1984 TP.HCM 023717723 Giỏi
15 023ĐT1818 Hoàng Hương Giang 23/5/1971 Hà Nội 022082643 Giỏi
16 015ĐT1818 Nguyễn Thế Hằng 30/11/1979 Bình Định 025241424 Giỏi
17 008ĐT1818 Lê Hoài Trung 06/10/1970 Hà Nội 022714961 Giỏi
18 020ĐT1818 Hoàng Thị Thúy Phương 23/10/1984 Thái Bình 023488940 Giỏi
19 017ĐT1818 Trần Hữu Nghị 26/11/1978 Hưng Yên 023452787 Giỏi
20 003ĐT1818 Nguyễn Thị Kim Xuân 25/02/1982 Tp.HCM 023737823 Khá
Có 30 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI