THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 14/12/2018 đến 16/12/2018
Ngày cấp chứng chỉ 20/12/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN THỊ THANH HIỀN
Người ký chứng chỉ Nguyá»…n Kim Phong Chức vụ Giam Đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 3/14-16/12/2018 Trần Minh An 21/03/1982 Nam Định 013654483 Giỏi
2 38/14-16/12/2018 Bùi Thị Trâm Anh 20/05/1988 Thái Bình 017278836 Giỏi
3 33/14-16/12/2018 Trần Thị Kim Ánh 11/08/1978 Hà Nội 011963709 Giỏi
4 19/14-16/12/2018 Bùi Văn Lợi 22/01/1984 Nam Định 162499897 Khá
5 2/14-16/12/2018 Cao Xuân Quý 26/03/1993 Nghệ An 187308315 Giỏi
6 10/14-16/12/2018 Đàm Minh Yến 02/05/1981 Thái Nguyên 013215397 Khá
7 22/14-16/12/2018 Đặng Thị Kim Thư 03/06/1979 Nam Định 162180868 Khá
8 32/14-16/12/2018 Đỗ Ngọc Định 28/03/1973 Thái Bình 06029865 Giỏi
9 36/14-16/12/2018 Đinh Thị Sâm 06/10/1986 Thanh Hóa 038186000016 Giỏi
10 4/14-16/12/2018 Đoàn Thị Nguyệt 23/09/1987 Điện Biên 011187000040 Giỏi
11 8/14-16/12/2018 Đoàn Thị Thúy 19/05/1975 Hà Nội 034175001597 Giỏi
12 23/14-16/12/2018 Đoàn Văn Hương 08/04/1966 Nam Định 161577801 Khá
13 41/14-16/12/2018 Đoàn Hương Giang 11/08/1989 Bắc Giang 121899584 Giỏi
14 16/14-16/12/2018 Đỗ Thị Thu Hòa 18/08/1983 Hà Nam 013067993 Giỏi
15 18/14-16/12/2018 Đỗ Thị Mến 15/06/1985 Thanh Hóa 038185006371 Khá
16 25/14-16/12/2018 Nguyễn Tiến Đức 21/03/1978 Nam Định 162201268 Khá
17 1/14-16/12/2018 Nguyễn Thị Diệu Linh 03/09/1994 Lào Cai 063409195 Giỏi
18 21/14-16/12/2018 Trần Văn Dũng 10/08/1985 Nam Định 036085005556 Khá
19 26/14-16/12/2018 Nguyễn Gia Thuân 03/06/1965 Nam Định 036065000331 Khá
20 6/14-16/12/2018 Phạm Thị Hương Giang 24/07/1974 Hà Nội 04634781 Giỏi
Có 44 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI