THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần Khoa học Xây dựng Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 15/12/2018 đến 17/12/2018
Ngày cấp chứng chỉ 20/12/2018 Giảng viên đào tạo TÔ MINH THU
Người ký chứng chỉ Nguyễn Văn Khiêm Chức vụ Giám Đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 001 - DTCB11218/KHXD Nguyễn Anh Thăng 07/04/1977 Hà Nội 001077008270 Khá
2 008 - DTCB11218/KHXD Dương Anh Dũng 07/05/1994 Hà Nội 013048015 Khá
3 026 - DTCB11218/KHXD Phan Anh Sơn 01/04/1988 Hà Tĩnh 026072316 Khá
4 057 - DTCB11218/KHXD Phùng Thị Lan Anh 21/10/1983 Sơn La 111761180 Khá
5 074 - DTCB11218/KHXD Phan Anh Linh 01/05/1963 Quảng Bình 272119075 Khá
6 126 - DTCB11218/KHXD Trần Thị Lan Anh 01/02/1973 Lai Châu 012173000033 Khá
7 133 - DTCB11218/KHXD Lê Anh Sơn 21/08/1981 Thái Bình 034081000295 Khá
8 058 - DTCB11218/KHXD Trần Thị Ánh Ngọc 27/11/1974 Nam Định 271296713 Khá
9 119 - DTCB11218/KHXD Nguyễn Thị Biên 05/10/1984 Hưng Yên 272179144 Khá
10 064 - DTCB11218/KHXD Nguyễn Thị Bình 18/10/1974 Hà Tĩnh 271414413 Khá
11 131 - DTCB11218/KHXD Lê Văn Bình 05/01/1982 Hà Tĩnh 272782574 Khá
12 071 - DTCB11218/KHXD Nguyễn Thị Bích Phượng 06/02/1982 Đà Nẵng 271543263 Khá
13 004 - DTCB11218/KHXD Bùi Thị Kim Vân 05/01/1985 Hải Phòng 013634764 Khá
14 007 - DTCB11218/KHXD Bùi Thị Kim Nhiên 24/08/1975 Hà Nội 001175004980 Khá
15 056 - DTCB11218/KHXD Bùi Thị Nghị 12/04/1981 Hà Nội 111517078 Khá
16 094 - DTCB11218/KHXD Bùi Thị Kim Liên 29/05/1965 Đồng Nai 270689794 Khá
17 109 - DTCB11218/KHXD Bùi Thị Kiều My 01/02/1990 Thừa Thiên Huế 2.72507742E8 Khá
18 097 - DTCB11218/KHXD Trần Thị Cẩm Vân 04/06/1986 Nam Định 271752249 Khá
19 012 - DTCB11218/KHXD Nguyễn Vũ Việt Châu 19/05/1989 Ninh Bình 037089003336 Khá
20 042 - DTCB11218/KHXD Phạm Đức Châu Trần 24/01/1969 Hải Phòng 024856092 Khá
Có 134 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI