THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Trường Quản trị kinh doanh Vinacomin Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 20/12/2018 đến 22/12/2018
Ngày cấp chứng chỉ 24/12/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN HUY THƯỜNG
Người ký chứng chỉ Phạm Đăng Phú Chức vụ Hiệu trưởng
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 1366/ĐTCB Võ Tuấn Anh 18/11/1991 Nghệ An 250813480 Giỏi
2 1363/ĐTCB Nguyễn Anh Bảo 15/5/1990 Lâm Đồng 250835145 Xuất sắc
3 1353/ĐTCB Nguyễn Tuấn Anh 02/3/1982 Phú Thọ 250940925 Xuất sắc
4 1381/ĐTCB Nguyễn Xuân Ánh 11/4/1980 Lâm Đồng 250434372 Xuất sắc
5 1373/ĐTCB Nguyễn Thụy Bảo Hạnh 31/5/1985 Bến Tre 250551528 Giỏi
6 1362/ĐTCB Nguyễn Bảo Sơn 29/9/1985 Lâm Đồng 250617050 Xuất sắc
7 1365/ĐTCB Nguyễn Bá Hải 28/3/1992 Nam Định 272650928 Xuất sắc
8 1358/ĐTCB Nguyễn Bằng Lương 06/5/1978 Hà Tĩnh 250403338 Giỏi
9 1360/ĐTCB Lê Văn Bình 30/11/1981 Quảng Ngãi 251138731 Xuất sắc
10 1350/ĐTCB Nguyễn Bích Phượng 09/8/1988 Tuyên Quang 070782234 Xuất sắc
11 1361/ĐTCB Bùi Quân Tùng 20/12/1984 Thanh Hóa 251271670 Xuất sắc
12 1359/ĐTCB Bùi Thị Tuyết 10/10/1987 Hà Tĩnh 250620596 Xuất sắc
13 1369/ĐTCB Trần Thị Cát Hải 09/3/1988 Bình Định 250710375 Khá
14 1371/ĐTCB Võ Hồng Danh 20/7/1985 Quảng Ngãi 251237399 Khá
15 1379/ĐTCB Đào Xuân Quang 06/8/1980 Lâm Đồng 250431879 Khá
16 1367/ĐTCB Nguyễn Đình Trường 02/06/1988 Hà Tĩnh 251138495 Khá
17 1354/ĐTCB Đồng Văn Thăng 10/5/1985 Ninh Bình 101276620 Xuất sắc
18 1346/ĐTCB Tường Thế Hà 16/10/1962 Quảng Ninh 100034074 Xuất sắc
19 1374/ĐTCB Ngô Thị Thu Hằng 06/02/1983 Lâm Đồng 250509215 Xuất sắc
20 1384/ĐTCB Lương Quang Hiển 22/12/1987 Thái Bình 250633356 Giỏi
Có 41 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI