THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện phát triển Quốc tế học Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 07/12/2018 đến 09/12/2018
Ngày cấp chứng chỉ 10/12/2018 Giảng viên đào tạo TÔ MINH THU
Người ký chứng chỉ ThS. Nguyễn Đình Hưng Chức vụ Viện trưởng
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 01-53/2018/ĐTCB-IID Trần Thị Vân Anh 18/06/1974 Nam Định 012699857 Khá
2 41-53/2018/ĐTCB-IID Nguyễn Việt Anh 15/01/1991 Phú Thọ 132169873 Khá
3 79-53/2018/ĐTCB-IID Nguyễn Anh Đức 10/06/1980 Yên Bái 019080000156 Giỏi
4 90-53/2018/ĐTCB-IID Hoàng Anh Tuấn 8/6/1985 Thái Bình 031085002758 Giỏi
5 98-53/2018/ĐTCB-IID Kiều Việt Anh 28/7/1990 Hà Nội 1.12280294E8 Giỏi
6 99-53/2018/ĐTCB-IID Phan Thị Kim Anh 10/9/1982 Hưng Yên 001182011845 Giỏi
7 55-53/2018/ĐTCB-IID Nguyễn Văn Bắc 05/09/1980 Thanh Hóa 05022368 Giỏi
8 53-53/2018/ĐTCB-IID Lê Vũ Bình 26/11/1992 Hà Nội 001092000022 Giỏi
9 72-53/2018/ĐTCB-IID Tạ Chí Bình 31/07/1980 Bắc Ninh 1.32414451E8 Giỏi
10 05-53/2018/ĐTCB-IID Bùi Thị Việt Hà 07/11/1976 Hà Nội 011760991 Khá
11 17-53/2018/ĐTCB-IID Bùi Quang Vũ 26/08/1990 TP. Hồ Chí Minh 079090003041 Khá
12 63-53/2018/ĐTCB-IID Bùi Minh Kỷ 01/01/1974 Phú Yên 221115315 Giỏi
13 85-53/2018/ĐTCB-IID Bùi Việt Hùng 05/11/1975 Hưng Yên 038075000104 Giỏi
14 78-53/2018/ĐTCB-IID Phạm Văn Các 24/08/1960 Bắc Ninh 011098752 Giỏi
15 26-53/2018/ĐTCB-IID Vũ Thị Mai Chi 01/05/1983 Hà Nội 111772735 Khá
16 89-53/2018/ĐTCB-IID Đình Đình Chính 2/4/1981 Nam Định 05031285 Giỏi
17 13-53/2018/ĐTCB-IID Chu Mạnh Hùng 21/10/1975 Hà Nội 011823636` Khá
18 24-53/2018/ĐTCB-IID Chu Tiến Đạt 08/02/1993 Hà Nội 012978645 Khá
19 20-53/2018/ĐTCB-IID Phạm Thị Đào 25/01/1980 Thái Bình 034180000015 Khá
20 42-53/2018/ĐTCB-IID Đào Thị Nga 20/10/1988 Gia Lai 064188000001 Giỏi
Có 103 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI