THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện phát triển Quốc tế học Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 21/12/2018 đến 23/12/2018
Ngày cấp chứng chỉ 25/12/2018 Giảng viên đào tạo PHẠM ĐẠI HẢI
Người ký chứng chỉ ThS. Nguyễn Đình Hưng Chức vụ Viện trưởng
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 32-54/2018/ĐTCB-IID Mầu Văn An 18/09/1970 Vĩnh Phúc 92014038 Xuất sắc
2 01-54/2018/ĐTCB-IID Phạm Hoài An 17/08/1987 Hà Nội 001087001965 Giỏi
3 34-54/2018/ĐTCB-IID Vũ Anh Cường 22/02/1996 Nam Định 163385031 Xuất sắc
4 29-54/2018/ĐTCB-IID Trần Thị Anh Thư 24/11/1976 Thái Nguyên 023241917 Xuất sắc
5 31-54/2018/ĐTCB-IID Bùi Ngọc Ánh 29/04/1985 Thái Bình 034185007200 Giỏi
6 12-54/2018/ĐTCB-IID Trương Bảo Trung 26/11/1993 Long An 080093000170 Xuất sắc
7 49-54/2018/ĐTCB-IID Lê Huy Bắc 09/10/1977 Vĩnh Phúc 1.35273279E8 Giỏi
8 15-54/2018/ĐTCB-IID Bùi Tuấn Kiệt 12/03/1985 Tiền Giang 301144779 Xuất sắc
9 08-54/2018/ĐTCB-IID Bùi Lê Cường 08/11/1969 Quảng Ngãi 051069000170 Xuất sắc
10 37-54/2018/ĐTCB-IID Đặng Minh Cảnh 30/11/1966 Tp. Hồ Chí Minh 021540860 Khá
11 03-54/2018/ĐTCB-IID Hoàng Khắc Chuẩn 17/06/1967 Tây Ninh 072067000833 Xuất sắc
12 35-54/2018/ĐTCB-IID Lê Hồng Cung 01/01/1973 Hà Nội 025196492 Xuất sắc
13 36-54/2018/ĐTCB-IID Phí Mạnh Cường 18/10/1994 Hà Nội 001094018447 Xuất sắc
14 42-54/2018/ĐTCB-IID Đào Hữu Đông 22/07/1973 Vĩnh Phúc 026073002752 Giỏi
15 14-54/2018/ĐTCB-IID Đặng Quốc Huy 27/07/1992 An Giang 352272376 Xuất sắc
16 22-54/2018/ĐTCB-IID Nguyễn Đắc Tâm 11/08/1989 Tp. Hồ Chí Minh 024217985 Xuất sắc
17 17-54/2018/ĐTCB-IID Phan Hữu Điền 25/10/1990 Cần Thơ 092090003096 Xuất sắc
18 02-54/2018/ĐTCB-IID Trần Đình Trí 09/11/1975 Tây Ninh 072075002819 Xuất sắc
19 33-54/2018/ĐTCB-IID Đỗ Văn Tiến 10/04/1986 Vĩnh Phúc 135153756 Xuất sắc
20 44-54/2018/ĐTCB-IID Nguyễn Thị Thanh Diễm 25/12/1993 Tiền Giang 312225757 Xuất sắc
Có 49 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI