THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI Khu vực
Thời gian đào tạo Từ 27/10/2017 đến 29/10/2017
Ngày cấp chứng chỉ 31/10/2017 Giảng viên đào tạo TÔ MINH THU
Người ký chứng chỉ Nguyễn Kim Phong Chức vụ Giám Đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 38/27-29/10/2017 Nguyễn Tất An 17/5/1982 Hà Nội 001082004815 Giỏi
2 30/27-29/10/2017 Nguyễn Thị Vân Anh 02/9/1983 Hải Dương 013543279 Giỏi
3 33/27-29/10/2017 Nguyễn Quốc Anh 04/01/1981 Hà Nội 012046854 Giỏi
4 34/27-29/10/2017 Nguyễn Chí Đức Anh 29/4/1989 Hà Nội 001089017663 Giỏi
5 4/27-29/10/2017 Ngô Anh Linh 02/8/1977 Nghệ An 01321096 Giỏi
6 79/27-29/10/2017 Trần Quang Anh 24/01/1987 Vĩnh Phú 025087000129 Giỏi
7 86/27-29/10/2017 Nguyễn Anh Tuấn 09/04/1985 Yên Bái 015085000004 Giỏi
8 85/27-29/10/2017 Nguyễn Thị Ánh Trinh 28/09/1984 Gia Lai 230594386 Giỏi
9 88/27-29/10/2017 Nguyễn Thanh Bình 12/07/1980 Thanh Hóa 038180000187 Giỏi
10 37/27-29/10/2017 Bùi Thị Lệ Hằng 23/02/1985 Yên Bái 015185000147 Giỏi
11 27/27-29/10/2017 Bùi Thanh Ngoan 12/3/1987 Tuyên Quang 013600001 Giỏi
12 19/27-29/10/2017 Bùi Thị Lệ Hằng 13/6/1978 Hưng Yên 013120139 Giỏi
13 83/27-29/10/2017 Bùi Việt Hùng 05/3/1982 Hà Nội 001082000385 Giỏi
14 65/27-29/10/2017 Cao Thị Hải Yến 02/7/1991 Hà Nội 012800633 Giỏi
15 25/27-29/10/2017 Cao Thế Huy 02/8/1986 Phú Thọ 131515097 Giỏi
16 92/27-29/10/2017 Cao Văn Đạt 24/11/1987 Thanh Hóa 186346785 Giỏi
17 42/27-29/10/2017 Hoàng Chí Hoằng 29/7/1983 Ninh Bình 164149311 Giỏi
18 15/27-29/10/2017 Đỗ Kế Công 19/8/1989 Hà Nội 017503551 Giỏi
19 14/27-29/10/2017 Phạm Thành Công 15/4/1990 Nam Định 036090004174 Giỏi
20 52/27-29/10/2017 Nguyễn Công Thái 08/4/1977 Hà Nội 012024182 Giỏi
Có 92 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI