THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 09/04/2019 đến 11/04/2019
Ngày cấp chứng chỉ 12/04/2019 Giảng viên đào tạo NGUYỄN HUY THƯỜNG
Người ký chứng chỉ Mai Văn Khánh Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 211-014 Phạm Thị Thúy Anh 23/09/1977 Bắc Ninh 036177003728 Khá
2 211-033 Lê Thị Hoàng Anh 19/09/1989 Thái Bình 031523758 Khá
3 211-020 Trịnh Văn Bốn 13/06/1986 Hải Phòng 031086000846 Khá
4 211-023 Bùi Minh Duân 19/11/1991 Thái Bình 034091001835 Khá
5 211-024 Vũ Văn Chung 02/10/1989 Thái Bình 034089006300 Khá
6 211-029 Vũ Xuân Chung 16/02/1977 Hà Nội 001077016137 Khá
7 211-026 Đào Xuân Minh 06/06/1991 Hà Nội 001091025739 Khá
8 211-009 Vũ Đình Thắng 11/01/1993 Hưng Yên 001093011231 Khá
9 211-031 Trịnh Văn Đông 11/09/1994 Vĩnh Phúc 135628331 Khá
10 211-015 Đỗ Phương Thảo 15/05/1976 Hà Nội 011825480 Khá
11 211-030 Nguyễn Đức Việt 16/09/1982 Thái Bình 013326220 Khá
12 211-010 Lê Diệu Thúy 27/08/1980 Hà Nội 001180001195 Khá
13 211-003 Dương Kiều Oanh 03/08/1978 Hải Dương 001178015845 Giỏi
14 211-019 Trịnh Duy Mạnh 30/08/1979 Thanh Hóa 164064163 Khá
15 211-016 Nguyễn Thu Giang 21/12/1983 Phú Thọ 025183000053 Khá
16 211-017 Lê Thị Thanh Hà 08/09/1988 Hà Nội 001188007427 Khá
17 211-018 Trần Thị Thúy Hạnh 31/08/1977 Nam Định 017258369 Khá
18 211-021 Lã Thị Thanh Hằng 28/02/1978 Nam Định 011805466 Giỏi
19 211-027 Trần Thị Thu Hiền 10/11/1988 Hà Tĩnh 183644617 Khá
20 211-032 Nguyễn Trung Hiếu 09/10/1993 Hà Nội 013008219 Khá
Có 34 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI