THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện Kinh tế Xây dựng Bộ Xây dựng Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 03/04/2019 đến 05/04/2019
Ngày cấp chứng chỉ 16/04/2019 Giảng viên đào tạo TÔ MINH THU
Người ký chứng chỉ Lê Văn Cư Chức vụ Viện trưởng
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 K.187 Trần Thị An 02/05/1978 Nam Định 162124595 Giỏi
2 K.206 Nguyễn Hải Anh 14/10/1967 Hà Nội 001067001961 Giỏi
3 K.192 Hà Thị Lan Anh 19/04/1978 Nam Định 036178002288 Giỏi
4 K.207 Phạm Thị Ánh Đào 14/02/1987 Hòa Bình 113276873 Giỏi
5 K.208 Bùi Thị Tuyết 04/8/1982 Hòa Bình 113075907 Giỏi
6 K.191 Bùi Thị Tâm 01/04/1979 Hưng Yên 013654633 Giỏi
7 K.193 Phạm Thị Hà Chiên 13/11/1975 Hưng Yên 013244154 Giỏi
8 K.176 Đàm Thị Nhi 27/04/1980 Tuyên Quang 008180000006 Giỏi
9 K.177 Đặng Văn Tạo 23/08/1966 Hải Phòng 031066000315 Giỏi
10 K.181 Định Thị Vân 07/07/1969 Vĩnh Phúc 012265411 Xuất sắc
11 K.196 Đoàn Thị Quỳnh Hoa 11/04/1984 Hà Nội 001184002330 Khá
12 K.178 Đoàn Thu Trang 16/02/1984 Hà Nội 001184028745 Khá
13 K.195 Nguyễn Đường Tài 17/06/1978 Hà Nội 001078014657 Khá
14 K.203 Nguyễn Minh Dương 07/08/1973 Hà Nội 011777835 Xuất sắc
15 K.189 Lê Gia Tiến 18/08/1964 Hòa Bình 017388736 Giỏi
16 K.180 Vũ Thu Hằng 24/08/1992 Tuyên Quang 013603455 Khá
17 K.182 Nguyễn Thị Ngọc Hà 09/01/1977 Hà Nội 011970014 Giỏi
18 K.179 Khổng Thị Minh Hải 16/04/1982 Phú Thọ 025182000682 Giỏi
19 K.175 Lương Thị Hồng Thuý 15/02/1972 HàNội 011732647 Khá
20 K.174 Ngô Thị Hồng Loan 12/01/1979 Hà Nam 012204939 Khá
Có 35 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI