THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 11/04/2019 đến 13/04/2019
Ngày cấp chứng chỉ 19/04/2019 Giảng viên đào tạo PHẠM ĐẠI HẢI
Người ký chứng chỉ Vũ Thanh Hương Chức vụ Viện trưởng
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 009-05/2019/ĐT-IEDU LÂM THÚY ÂN 19/04/1986 Hậu Giang 0909098584 Khá
2 031-05/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN AN LẬP 06/06/1964 Phú Yên 054064000002 Giỏi
3 013-05/2019/ĐT-IEDU HỒ ANH BÌNH 28/12/1977 Quảng Ngãi 026090171 Giỏi
4 024-05/2019/ĐT-IEDU ĐỖ ANH HÙNG 15/07/1971 Hải Dương 030071000934 Giỏi
5 030-05/2019/ĐT-IEDU VŨ ÁNH TUYẾT 21/03/1989 Hưng Yên 013578029 Khá
6 008-05/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN BÍCH HÀ 25/01/1970 Bắc Giang 025110708 Khá
7 033-05/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN VĂN CHUNG 30/12/1965 Tp. Hồ Chí Minh 022576073 Giỏi
8 021-05/2019/ĐT-IEDU ĐẶNG THỊ TRANG 15/01/1987 Bắc Ninh 125165164 Khá
9 027-05/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN ĐỨC NINH 07/11/1992 Thái Bình 152013744 Khá
10 018-05/2019/ĐT-IEDU TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG 24/11/1990 Hà Tĩnh 187048483 Giỏi
11 028-05/2019/ĐT-IEDU HÀN THU THANH HƯƠNG 15/09/1984 Thanh Hóa 001184012251 Xuất sắc
12 014-05/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN THỊ HẰNG 18/11/1993 Hà Tĩnh 241249839 Khá
13 001-05/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN THỊ HOA 02/04/1993 Hà Tĩnh 184002139 Khá
14 004-05/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN THỊ THÚY HOA 15/10/1974 Quảng Bình 280693455 Khá
15 032-05/2019/ĐT-IEDU HOÀNG MINH PHÁP 09/03/1986 Thái Nguyên 019086000120 Giỏi
16 017-05/2019/ĐT-IEDU HỒNG QUỐC KHÁNH 10/06/1986 Tp. Hồ Chí Minh 0790860013351 Giỏi
17 002-05/2019/ĐT-IEDU PHẠM HỮU PHƯỚC 02/05/1966 Tp. Hồ Chí Minh 021143688 Khá
18 007-05/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN HỮU PHÁT 13/10/1988 Tp. Hồ Chí Minh 0790880076447 Khá
19 012-05/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 17/01/1986 Hà Nội 066186000274 Giỏi
20 029-05/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 20/10/1989 Hà Nội 112234761 Khá
Có 33 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI