THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp Khu vực
Thời gian đào tạo Từ 08/04/2019 đến 17/04/2019
Ngày cấp chứng chỉ 22/04/2019 Giảng viên đào tạo NGUYỄN ĐẮC TOÀN
Người ký chứng chỉ Nguyễn Tấn Bình Chức vụ Viện Trưởng
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 628 /ĐTCB-LEADMAN Phạm Anh Thuận 05/11/1985 TP. HCM 023783768 Khá
2 621 /ĐTCB-LEADMAN Bùi Duy Đệ 01/07/1973 Hải Dương 2.25532847E8 Khá
3 618 /ĐTCB-LEADMAN Lê Minh Cường 27/05/1993 Thái Bình 151915915 Khá
4 620 /ĐTCB-LEADMAN Nguyễn Minh Đạt 30/07/1979 Khánh Hòa 2.25152539E8 Khá
5 619 /ĐTCB-LEADMAN Đặng Tuyến Khương Duy 21/07/1992 Thái Bình 151867448 Khá
6 626 /ĐTCB-LEADMAN Nguyễn Đăng Nam 16/04/1988 Đồng Nai 271955010 Khá
7 630 /ĐTCB-LEADMAN Vũ Đăng Tuyến 12/02/1989 Hưng Yên 145302039 Khá
8 625 /ĐTCB-LEADMAN Nguyễn Thị Diệu Linh 08/05/1994 Phan Rang 024969265 Khá
9 622 /ĐTCB-LEADMAN Huỳnh Trung Hậu 26/11/1987 Bến Tre 321235289 Giỏi
10 629 /ĐTCB-LEADMAN Nguyễn Hải Triều 29/11/1993 TP. HCM 024998469 Khá
11 623 /ĐTCB-LEADMAN Nguyễn Tấn Hòa 04/04/1989 Khánh Hòa 2.25404384E8 Khá
12 624 /ĐTCB-LEADMAN Trần Quốc Huy 18/08/1981 Khánh Hòa 2.25153271E8 Khá
13 631 /ĐTCB-LEADMAN Lưu Thị Phương Uyên 07/07/1994 Hải Phòng 031896039 Giỏi
14 627 /ĐTCB-LEADMAN Vũ Thị Nguyệt 25/05/1974 Thái Bình 023624338 Khá
Có 14 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI