THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 19/04/2019 đến 21/04/2019
Ngày cấp chứng chỉ 22/04/2019 Giảng viên đào tạo NGUYỄN THỊ THANH HIỀN
Người ký chứng chỉ Mai Văn Khánh Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 213-009 Lê Anh Dũng 21/12/1974 Hà Nội 012033127 Giỏi
2 213-016 Nguyễn Thị Bích Hạnh 22/12/1986 Nghệ An 186393328 Giỏi
3 213-004 Bùi Thị Thanh Huyền 26/11/1976 Nghệ An 111298144 Giỏi
4 213-018 Bùi Hà Đông 01/01/1977 Thái Bình 011846311 Giỏi
5 213-008 Nguyễn Chí Thanh 14/05/1980 Thái Bình 012073757 Giỏi
6 213-006 Đinh Văn Hà 28/11/1973 Hà Tĩnh 040073000058 Giỏi
7 213-017 Trần Tiến Dũng 15/12/1978 Hải Phòng 031078001959 Giỏi
8 213-007 Hoàng Minh Hà 14/05/1979 Hà Nội 068079000003 Giỏi
9 213-005 Trần Thị Thu Hoài 29/07/1977 Nam Định 013005871 Giỏi
10 213-013 Lưu Văn Hội 23/04/1964 Quảng Bình 011790161 Giỏi
11 213-001 Lê Thị Tâm 19/03/1994 Thái Bình 034194004938 Giỏi
12 213-010 Ngô Văn Lê 19/11/1989 Bắc Giang 121804606 Giỏi
13 213-015 Lê Thị Thanh Nhàn 11/10/1974 Đà Nẵng 038174000016 Giỏi
14 213-003 Nguyễn Thị Luyện 19/01/1978 Hà Nội 011936466 Giỏi
15 213-014 Nguyễn Thái Minh 18/04/1972 Hà Nội 001072016988 Giỏi
16 213-002 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 01/10/1994 Hà Nội 017344693 Giỏi
17 213-012 Phạm Văn Quyết 29/09/1984 Hải Dương 143092686 Khá
18 213-011 Trần Văn Toản 19/12/1977 Nam Định 162122366 Giỏi
Có 18 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI