THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 23/04/2019 đến 25/04/2019
Ngày cấp chứng chỉ 26/04/2019 Giảng viên đào tạo TÔ MINH THU
Người ký chứng chỉ Mai Văn Khánh Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 216-004 Đỗ Đức Cường 23/08/1996 Bắc Ninh 125614908 Giỏi
2 216-007 Nguyễn Danh Dũng 11/05/1986 Hải Dương 030086000784 Giỏi
3 216-001 Đặng Đức Khôi 15/03/1970 Nam Định 011369803 Giỏi
4 216-010 Trịnh Minh Đức 27/10/1991 Hải Dương 012869861 Giỏi
5 216-012 Vũ Thị Thùy Dung 18/10/1989 Thái Bình 163004899 Giỏi
6 216-014 Nguyễn Thị Thu Hà 08/01/1975 Hưng Yên 011691327 Giỏi
7 216-016 Nguyễn Thu Hoài 29/05/1978 Hà Nội 013413383 Giỏi
8 216-002 Hoàng Long 10/12/1975 Hà Tĩnh 036075000188 Giỏi
9 216-003 Nguyễn Hữu Hòa 08/11/1985 Hà Nội 017085000144 Giỏi
10 216-011 Mai La Thành 03/04/1983 Hà Nội 012269314 Giỏi
11 216-006 Phạm Văn Lâm 01/11/1984 Hà Nội 012482132 Giỏi
12 216-013 Nguyễn Minh Thùy 25/05/1988 Hà Nội 001188011386 Giỏi
13 216-015 Nguyễn Thị Nguyệt Minh 19/11/1980 Hà Nội 001180004303 Giỏi
14 216-008 Vũ Nguyên Tùng 15/08/1982 Hưng Yên 001082014233 Giỏi
15 216-005 Nguyễn Thanh Tùng 14/02/1988 Tuyên Quang 012495102 Giỏi
16 216-009 Phạm Văn Thiêm 10/10/1979 Thái Bình 034079005864 Giỏi
Có 16 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI