THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện phát triển Quốc tế học Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 09/04/2019 đến 11/04/2019
Ngày cấp chứng chỉ 12/04/2019 Giảng viên đào tạo CAO VĂN BẢN
Người ký chứng chỉ ThS. Nguyễn Đình Hưng Chức vụ Viện trưởng
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 11-12/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Vân Anh 04/05/1979 Hà Nam 025314945 Giỏi
2 14-12/2019/ĐTCB-IID Phạm Cẩm Linh 28/05/1983 Hải Dương 030183001803 Giỏi
3 01-12/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Cao Cường 06/11/1976 Bắc Ninh 023330967 Giỏi
4 07-12/2019/ĐTCB-IID Đặng Hoàng Minh Phương 10/01/1992 Quảng trị 024781598 Giỏi
5 13-12/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Đình Nhân 22/03/1992 Quảng Nam 079092009086 Giỏi
6 17-12/2019/ĐTCB-IID Phạm Thị Hải 07/11/1977 Hưng Yên 024214276 Giỏi
7 09-12/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Thị Hồng Thúy 21/06/1987 Hải Dương 142416208 Giỏi
8 15-12/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Tiến Huy 22/06/1991 Thái Bình 025774041 Giỏi
9 16-12/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Khắc Minh 13/06/1982 Hà Nội 001082024482 Giỏi
10 10-12/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Kim Loan 25/08/1985 Tiền giang 025441454 Giỏi
11 06-12/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Lâm Mỹ 04/01/1981 Tiền giang 025590097 Giỏi
12 12-12/2019/ĐTCB-IID Lê Quang Phú 20/12/1965 Bình Thuận 060065000071 Giỏi
13 02-12/2019/ĐTCB-IID Phạm Ngọc Tuyên 07/04/1987 Bắc Giang 121658829 Giỏi
14 08-12/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Ngọc Viễn 08/05/1994 Quảng Nam 205817151 Giỏi
15 03-12/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Thị Phụng 04/07/1989 Quảng Nam 205452665 Giỏi
16 04-12/2019/ĐTCB-IID Trần Thị Thanh Thảo 19/03/1982 Nghệ An 023750284 Giỏi
17 05-12/2019/ĐTCB-IID Triệu Thị Thu Trang 19/10/1985 Bắc Kạn 006185000036 Giỏi
Có 17 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI