THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện phát triển Quốc tế học Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 11/04/2019 đến 13/04/2019
Ngày cấp chứng chỉ 17/04/2019 Giảng viên đào tạo TÔ MINH THU
Người ký chứng chỉ ThS. Nguyễn Đình Hưng Chức vụ Viện trưởng
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 07-14/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Thị Thùy Anh 28/11/1995 Hải Phòng 031195003091 Xuất sắc
2 18-14/2019/ĐTCB-IID Trịnh Ngọc Ánh 26/06/1992 Thái Nguyên 091702276 Xuất sắc
3 13-14/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Thị Bích Hồng 06/09/1990 Hà Nội 112484665 Giỏi
4 11-14/2019/ĐTCB-IID Bùi Đăng Minh 11/11/1991 Thái Bình 034091004738 Giỏi
5 09-14/2019/ĐTCB-IID Cao Huyền Trang 24/08/1986 Ninh Bình 012675308 Giỏi
6 16-14/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Công Dự 23/03/1986 Vĩnh Phúc 092013537 Xuất sắc
7 05-14/2019/ĐTCB-IID Trần Thị Diệu Thu 13/08/1990 Nam Định 013643359 Giỏi
8 20-14/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Diệu Hương 09/08/1993 Hải Phòng 031193003327 Giỏi
9 21-14/2019/ĐTCB-IID Lương Thị Thu Hà 27/08/1993 Nam Định 036193001896 Xuất sắc
10 06-14/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Hữu Hải 02/09/1987 Nghệ An 186723519 Xuất sắc
11 24-14/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Hải Quang 27/04/1996 Nam Định 013548440 Xuất sắc
12 12-14/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Thị Thanh Hằng 27/07/1996 Nghệ An 187605899 Giỏi
13 08-14/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Văn Hùng 02/07/1985 Thanh Hóa 113229652 Giỏi
14 15-14/2019/ĐTCB-IID Phạm Văn Hùng 01/08/1974 Hải Dương 019074000323 Giỏi
15 19-14/2019/ĐTCB-IID Phạm Tùng Hưng 17/05/1970 Nghệ An 040070000063 Giỏi
16 02-14/2019/ĐTCB-IID Trần Thị Thanh Hương 09/05/1977 Phú Thọ 012888304 Xuất sắc
17 14-14/2019/ĐTCB-IID Phan Thị Hương 10/04/1993 Hà Nam 035193001052 Giỏi
18 26-14/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Văn Hưởng 19/03/1983 Bắc Ninh 027083000477 Xuất sắc
19 23-14/2019/ĐTCB-IID Phan Trung Kiên 10/02/1993 Hà Tĩnh 040193000677 Xuất sắc
20 01-14/2019/ĐTCB-IID Phan Thị Lệ Thu 14/05/1971 Thanh Hóa 011551121 Xuất sắc
Có 27 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI