THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện phát triển Quốc tế học Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 11/04/2019 đến 13/04/2019
Ngày cấp chứng chỉ 16/04/2019 Giảng viên đào tạo PHẠM ĐẠI HẢI
Người ký chứng chỉ ThS. Nguyễn Đình Hưng Chức vụ Viện trưởng
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 15-13/2019/ĐTCB-IID Phạm Loan Anh 28/11/1995 Đồng Tháp 025342542 Khá
2 12-13/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Bảo Hiên 11/08/1960 Hải Dương 079160001234 Khá
3 21-13/2019/ĐTCB-IID Cao Văn Toàn 01/07/1990 Bình Định 215160101 Khá
4 03-13/2019/ĐTCB-IID Lương Công Kiên 10/02/1989 Quảng Ngãi 051089000168 Khá
5 09-13/2019/ĐTCB-IID Trần Hồ Tấn Đạt 24/06/1990 TP. Hồ Chí Minh 079090005504 Khá
6 04-13/2019/ĐTCB-IID Đinh Nho Lương 16/07/1981 Hà Tĩnh 025169532 Giỏi
7 17-13/2019/ĐTCB-IID Lê Giang Hoàng Ngân 03/11/1988 Bình Dương 024114039 Khá
8 10-13/2019/ĐTCB-IID Võ Thị Thùy Hạnh 25/11/1981 Thừa Thiên Huế 023530133 Giỏi
9 05-13/2019/ĐTCB-IID Trần Thu Hiền 10/12/1991 Bình Định 024495665 Giỏi
10 24-13/2019/ĐTCB-IID Võ Nguyễn Hoàng Vinh 31/05/1993 TP. Hồ Chí Minh 025318678 Khá
11 20-13/2019/ĐTCB-IID Phạm Thị Hồng Thắm 26/06/1976 Hải Dương 001176012497 Khá
12 06-13/2019/ĐTCB-IID Trần Quốc Huy 03/04/1977 Ninh Thuận 022948424 Giỏi
13 16-13/2019/ĐTCB-IID Huỳnh Thanh Thủy 13/06/1985 TP. Hồ Chí Minh 023916725 Khá
14 14-13/2019/ĐTCB-IID Mai Thị Trúc LiL 19/05/1996 Bến Tre 321561087 Khá
15 07-13/2019/ĐTCB-IID Lê Thanh Thái 02/01/1992 TP. Đà Nẵng 201626304 Khá
16 08-13/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Quang Minh Tuấn 01/01/1974 Trà Vinh 023453142 Khá
17 11-13/2019/ĐTCB-IID Trần Minh Phúc 03/04/1986 Bình Dương 280870001 Giỏi
18 13-13/2019/ĐTCB-IID Ngô Thị Minh Tâm 11/04/1976 Quảng Nam 068176000104 Khá
19 02-13/2019/ĐTCB-IID Vương Tuấn Nam 28/10/1979 Hà Nội 273602004 Giỏi
20 01-13/2019/ĐTCB-IID Nguyễn Thu Trâm 31/08/1992 TP. Hồ Chí Minh 025155019 Khá
Có 25 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI