THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Bộ Xây Dựng Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 19/04/2019 đến 26/04/2019
Ngày cấp chứng chỉ 02/05/2019 Giảng viên đào tạo LÊ VĂN LONG
Người ký chứng chỉ Trần Hữu Hà Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 002-2019 Nguyễn Tuấn Anh 10/11/1977 Thái Bình 034077000105 Khá
2 001-2019 Nguyễn Tuấn Anh 19/05/1971 Thái Bình 034071001749 Khá
3 003-2019 Nguyễn Thế Bảo 02/12/1969 Nam Định 201828863 Khá
4 006-2019 Bùi Xuân Đông 02/09/1980 Nam Định 017080000056 Khá
5 010-2019 Nguyễn Danh Hiện 07/12/1980 Hà Nội 111476925 Giỏi
6 023-2019 Đào Hữu Thật 04/04/1965 Hà Nội 113259701 Khá
7 005-2019 Phạm Quang Đạt 04/04/1985 Thái Bình 151437661 Giỏi
8 007-2019 Đặng Trường Giang 20/10/1975 Thái Bình 001075003482 Khá
9 013-2019 Phạm Đông Hưng 09/06/1977 Ninh Bình 037077001462 Khá
10 024-2019 Lục Đức Tiến 02/01/1962 Hải Dương 113361659 Khá
11 004-2019 Phan Thị Thùy Dương 15/01/1977 Hà Tĩnh 001177013216 Khá
12 008-2019 Nguyễn Thu Hằng 11/10/1986 Hưng Yên 033186004149 Khá
13 009-2019 Ngô Thị Hiền 02/03/1973 Bắc Giang 011819013 Giỏi
14 021-2019 Nguyễn Hoàng Sơn 07/10/1989 Quảng Ninh 012551947 Khá
15 015-2019 Hồ Xuân Nam 25/05/1983 Hà Nội 111804339 Khá
16 011-2019 Nguyễn Thị Hồng 26/08/1988 Hà Nội 112238462 Khá
17 019-2019 Nguyễn Hữu Quyền 08/08/1991 Hà Nội 001091003407 Khá
18 012-2019 Nguyễn Quốc Huy 22/02/1995 Hải Phòng 031841253 Khá
19 014-2019 Nguyễn Trung Kiên 20/09/1981 Thái Bình 034081001760 Giỏi
20 020-2019 Nguyễn Thị Quỳnh 24/10/1982 Hà Nội 111636617 Khá
Có 24 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI