THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần Khoa học Xây dựng Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 16/04/2019 đến 18/04/2019
Ngày cấp chứng chỉ 25/04/2019 Giảng viên đào tạo TÔ MINH THU
Người ký chứng chỉ Nguyễn Văn Khiêm Chức vụ Giám Đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 004 - DTCB10419/KHXD Nguyễn Văn Anh 17/05/1994 Quảng Trị 197300921 Khá
2 007 - DTCB10419/KHXD Lê Đức Anh 20/08/1995 Hà Tĩnh 184144193 Khá
3 014 - DTCB10419/KHXD Triệu Anh Tuấn 21/7/1977 Nam Định 122057541 Khá
4 039 - DTCB10419/KHXD Nguyễn Thị Ái Vân 04/02/1977 Hà Nội 001177005109 Khá
5 057 - DTCB10419/KHXD Phan Công Bằng 02/11/1965 Long An 023023321 Khá
6 019 - DTCB10419/KHXD Nguyễn Thị Bích Loan 19/06/1997 Quảng Ninh 101221141 Khá
7 002 - DTCB10419/KHXD Bùi Phước Toàn 05/06/1975 Quảng Nam 201247434 Khá
8 011 - DTCB10419/KHXD Bùi Thị Hà Ly 13/05/1992 Hà Nội 001192010020 Khá
9 013 - DTCB10419/KHXD Bùi Thị Huyền 16/10/1992 Thái Bình 034192000813 Khá
10 025 - DTCB10419/KHXD Cao Quốc Tuấn 19/01/1984 Hải Dương 142079865 Khá
11 042 - DTCB10419/KHXD Lê Cao Thị Hồng Diễm 21/01/1978 Tp. Hồ Chí Minh 023607479 Khá
12 031 - DTCB10419/KHXD Phạm Văn Chung 04/01/1993 Nam Định 163252380 Khá
13 032 - DTCB10419/KHXD Mai Đức Chung 14/10/1981 Thái Nguyên 013654631 Khá
14 040 - DTCB10419/KHXD Đậu Thị Hồng Hải 11/06/1973 Vĩnh Phúc 011840103 Khá
15 005 - DTCB10419/KHXD Hà Đình Thảo 12/06/1986 Đà Nẵng C3110002 Khá
16 010 - DTCB10419/KHXD Vũ Đình Luận 26/03/1992 Hải Dương 030092003202 Khá
17 026 - DTCB10419/KHXD Lưu Đình Liễn 27/09/1975 Thái Bình 034075004275 Khá
18 044 - DTCB10419/KHXD Phạm Đình Giang 10/04/1975 Ninh Bình 272557936 Khá
19 009 - DTCB10419/KHXD Đoàn Hữu Long 28/03/1992 Hà Nội 001092005863 Khá
20 022 - DTCB10419/KHXD Đồng Thị Giáng Hương 07/09/1970 Hà Nội 011910807 Khá
Có 73 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI