THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 22/04/2019 đến 24/04/2019
Ngày cấp chứng chỉ 02/05/2019 Giảng viên đào tạo NGUYỄN HUY THƯỜNG
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thành Đồng Chức vụ Giám Đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 036-05/19/ĐTCB-IEDI Hoàng Thế Anh 18/08/1984 Vĩnh Phúc 026084005951 Giỏi
2 014-05/19/ĐTCB-IEDI Nguyễn Khắc Ban 16/04/1985 Hưng Yên 145193090 Giỏi
3 012-05/19/ĐTCB-IEDI Nguyễn Văn Bình 11/12/1979 Hải Phòng 031079000295 Giỏi
4 002-05/19/ĐTCB-IEDI Bùi Mạnh Hùng 19/10/1980 Hải Phòng 031018519 Giỏi
5 021-05/19/ĐTCB-IEDI Cao Xuân Tùng 04/12/1987 Hải Dương 030087009115 Giỏi
6 010-05/19/ĐTCB-IEDI Vũ Xuân Chiến 26/10/1987 Hải Dương 030087004275 Giỏi
7 024-05/19/ĐTCB-IEDI Nguyễn Văn Chình 07/07/1991 Vĩnh Phúc 026091002845 Giỏi
8 032-05/19/ĐTCB-IEDI Chu Văn Long 21/05/1986 Lạng Sơn 081008207 Giỏi
9 004-05/19/ĐTCB-IEDI Nguyễn Việt Cường 23/01/1994 Hải Phòng 031764862 Giỏi
10 027-05/19/ĐTCB-IEDI Đàm Hoài Thương 31/07/1979 Quảng Ninh 022179001294 Giỏi
11 001-05/19/ĐTCB-IEDI Nguyễn Trọng Định 14/11/1975 Hải Phòng 030987998 Giỏi
12 037-05/19/ĐTCB-IEDI Đinh Thị Ngọc Quyên 10/09/1987 Quảng Ninh 022187002366 Giỏi
13 006-05/19/ĐTCB-IEDI Đỗ Văn Hải 05/05/1961 Quảng Bình 044061000461 Giỏi
14 022-05/19/ĐTCB-IEDI Nguyễn Đức Hạnh 17/08/1987 Phú Thọ 131653803 Giỏi
15 018-05/19/ĐTCB-IEDI Dương Thanh Tùng 07/12/1983 Hải Phòng 031083006048 Giỏi
16 007-05/19/ĐTCB-IEDI Lê Duy Khoa 10/11/1984 Bắc Giang 031951463 Giỏi
17 020-05/19/ĐTCB-IEDI Tạ Văn Hải 29/05/1989 Bắc Giang 121801217 Giỏi
18 035-05/19/ĐTCB-IEDI Nguyễn Văn Hiệp 14/10/1975 Hải Phòng 031075007118 Giỏi
19 026-05/19/ĐTCB-IEDI Hoàng Quỳnh Hoa 22/11/1975 Quảng Ninh 100651788 Giỏi
20 013-05/19/ĐTCB-IEDI Hoàng Văn Tuấn 19/07/1980 Bắc Ninh 125531883 Giỏi
Có 39 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI