THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 24/04/2019 đến 26/04/2019
Ngày cấp chứng chỉ 04/05/2019 Giảng viên đào tạo NGUYỄN THỊ THANH HIỀN
Người ký chứng chỉ Nguyễn Kim Phong Chức vụ Giám Đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 10/24/4-26/04/2019 Đỗ Anh Tuấn 01/07/1990 Hà Nội 012754249 Giỏi
2 27/24/4-26/04/2019 Dương Anh Tuấn 21/10/1983 Hà Tĩnh 183425090 Giỏi
3 29/24/4-26/04/2019 Nguyễn Anh Tuấn 03/07/1977 Nghệ An 182150465 Giỏi
4 15/24/4-26/04/2019 Mai Ngọc Ánh 06/07/1990 Hà Nội 001190006235 Giỏi
5 2/24/4-26/04/2019 Đinh Quang Bằng 10/02/1981 Hà Nội 07034020 Giỏi
6 38/24/4-26/04/2019 Giáp Thị Bích Thủy 14/01/1972 Bắc Ninh 125928335 Giỏi
7 42/24/4-26/04/2019 Cao Thanh Nam 04/04/1984 Bình Phước 285010200 Giỏi
8 44/24/4-26/04/2019 Hoàng Văn Công 03/10/1988 Lạng Sơn 2.85774919E8 Giỏi
9 35/24/4-26/04/2019 Cù Thị Dung 12/07/1977 Hải Phòng 022949191 Giỏi
10 37/24/4-26/04/2019 Đào Khắc Hùng 19/01/1972 Bắc Ninh 125018067 Giỏi
11 31/24/4-26/04/2019 Nguyễn Đăng Đức 15/03/1985 Hà Nam 168163980 Giỏi
12 7/24/4-26/04/2019 Nguyễn Đình Luật 01/03/1992 Hải Dương 017129094 Giỏi
13 25/24/4-26/04/2019 Lê Đình Hưng 30/08/1969 Hà Tĩnh 184013369 Giỏi
14 26/24/4-26/04/2019 Đinh Thế Thắng 26/09/1990 Hà Tĩnh 183719895 Giỏi
15 43/24/4-26/04/2019 Đoàn Hữu Phụng 28/02/1968 Thái Bình 2.85342925E8 Giỏi
16 23/24/4-26/04/2019 Dương Kim Diên 29/03/1980 Hà Tĩnh 183213474 Giỏi
17 12/24/4-26/04/2019 Trần Thị Phương Dung 25/09/1994 Hà Nội 013420942 Giỏi
18 28/24/4-26/04/2019 Nguyễn Duy Thắng 06/01/1977 Hà Tĩnh 184161999 Giỏi
19 17/24/4-26/04/2019 Nguyễn Tùng Giang 10/01/1973 Bắc Ninh 013214677 Giỏi
20 5/24/4-26/04/2019 Phạm Thị Hà Thu 14/05/1983 Hà Nội 012093913 Giỏi
Có 44 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI