THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & ĐÀO TẠO DKV - TRI THỨC VIỆT Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 11/05/2019 đến 13/05/2019
Ngày cấp chứng chỉ 17/05/2019 Giảng viên đào tạo NGUYỄN ĐẮC TOÀN
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thị Hồng Vân Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 15-01/DKV-inn/2019 Trần Anh Phượng 27/04/1981 Kiên Giang 370851354 Khá
2 53-01/DKV-inn/2019 Phạm Anh Tiến 19/11/1992 Lâm Đồng 230904635 Khá
3 01-01/DKV-inn/2019 Trần Bá Hoàng 03/12/1988 Hà Tĩnh 183669904 Khá
4 60-01/DKV-inn/2019 Cao Bá Hà 06/08/1989 Nghệ An 186703694 Khá
5 36-01/DKV-inn/2019 Bùi Thị Bích 23/02/1990 Nam Định 036190002099 Khá
6 20-01/DKV-inn/2019 Bùi Thị Tuyết Mai 15/02/1984 Kiên Giang 361930431 Khá
7 58-01/DKV-inn/2019 Ca Quốc Đoàn 21/06/1985 Bạc Liêu 385240506 Khá
8 24-01/DKV-inn/2019 Nguyễn Thanh Cần 20/10/1982 Bến Tre 025009690 Giỏi
9 13-01/DKV-inn/2019 Cao Chí Thọ 22/06/1986 Vĩnh Long 331535782 Khá
10 52-01/DKV-inn/2019 Cao Thanh Nhiên 05/06/1980 Hậu Giang 363833894 Khá
11 57-01/DKV-inn/2019 Trần Quân Cảnh 20/11/1991 Bạc Liêu 385435998 Khá
12 17-01/DKV-inn/2019 Nguyễn Chí Hưng 18/03/1982 An Giang 351670785 Khá
13 48-01/DKV-inn/2019 Đào Công Đức 22/09/1986 Long An 301199919 Khá
14 63-01/DKV-inn/2019 Võ Hoài Đàm Lê 26/10/1986 Kon Tum 233097393 Khá
15 10-01/DKV-inn/2019 Đào Minh Huy 02/01/1989 Bình Phước 285214646 Giỏi
16 28-01/DKV-inn/2019 Tạ Đình Huy 21/02/1994 Ninh Bình 241468894 Khá
17 69-01/DKV-inn/2019 Nguyễn Đình Tỉnh 32980.0 Thanh Hóa 2.30751077E8 Giỏi
18 29-01/DKV-inn/2019 Đoàn Phước Tiến 12/11/1977 Đồng Tháp 340918469 Khá
19 70-01/DKV-inn/2019 Đoàn Ngọc Quang Huy 34360.0 Hưng Yên 1.45632265E8 Giỏi
20 44-01/DKV-inn/2019 Đỗ Hữu Vĩnh 15/07/1983 Cần Thơ 092093002978 Khá
Có 70 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI