THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & ĐÀO TẠO DKV - TRI THỨC VIỆT Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 12/05/2019 đến 14/05/2019
Ngày cấp chứng chỉ 17/05/2019 Giảng viên đào tạo NGUYỄN VIỆT HÙNG
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thị Hồng Vân Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 54-02/DKV-inn/2019 Trương Anh Tuấn 22/10/1979 Thanh Hóa 031025513 Giỏi
2 55-02/DKV-inn/2019 Nguyễn Anh Tuấn 25/09/1990 Bắc Ninh 125316632 Khá
3 66-02/DKV-inn/2019 Phạm Ngọc Anh 25/09/1982 Thái Nguyên 090832938 Giỏi
4 22-02/DKV-inn/2019 Nguyễn Hồng Ánh 22/05/1986 Hải Dương 142346980 Giỏi
5 56-02/DKV-inn/2019 Hoàng Trọng Bảo Ngọc 01/05/1993 Nghệ An 187266493 Khá
6 18-02/DKV-inn/2019 Nguyễn Bá Tuấn 27/12/1980 Hải Dương 030080002234 Giỏi
7 28-02/DKV-inn/2019 Phạm Công Bằng 17/11/1989 Hưng Yên 145285934 Giỏi
8 39-02/DKV-inn/2019 Lý Văn Bằng 20/03/1986 Thái Nguyên 091059879 Giỏi
9 23-02/DKV-inn/2019 Ngô Văn Bính 03/10/1986 Nam Định 036086009689 Giỏi
10 79-02/DKV-inn/2019 Lê Văn Bộ 17/08/1972 Hà Nội 911237519 Giỏi
11 24-02/DKV-inn/2019 Bùi Thị Hải Yến 27/04/1988 Quảng Ninh 022188000740 Khá
12 31-02/DKV-inn/2019 Bùi Thị Kim Thoa 10/07/1980 Ninh Bình 164085111 Giỏi
13 41-02/DKV-inn/2019 Bùi Văn Thông 05/10/1986 Hà Nam 035086004218 Giỏi
14 16-02/DKV-inn/2019 Cao Tuấn Minh 10/12/1985 Phú Thọ 131563744 Giỏi
15 44-02/DKV-inn/2019 Nguyễn Đức Cảnh 28/10/1983 Phú Thọ 131493747 Khá
16 05-02/DKV-inn/2019 Chu Văn Lừng 02/01/1980 Tuyên Quang 070626129 Giỏi
17 65-02/DKV-inn/2019 Đinh Công Thi 15/12/1983 Ninh Bình 90A153057607 Xuất sắc
18 49-02/DKV-inn/2019 Hoàng Mạnh Cường 29/11/1972 Phú Thọ 063590789 Giỏi
19 52-02/DKV-inn/2019 Đào Xuân Duy 24/04/1982 Hà Nội 111644139 Giỏi
20 61-02/DKV-inn/2019 Nguyễn Tiến Đạt 29/03/1981 Vĩnh Phúc 90A092047421 Giỏi
Có 87 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI