THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Trung tâm Hỗ trợ Đấu thầu Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 17/05/2019 đến 19/05/2019
Ngày cấp chứng chỉ 22/05/2019 Giảng viên đào tạo PHẠM MINH YẾN
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thị Diệu Phương Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 003CB00519 Tạ Việt Anh 20/09/1992 Ninh Bình 164433905 Giỏi
2 004CB00519 Phạm Tuấn Anh 09/02/1991 Hải Dương 142524467 Khá
3 016CB00519 Ngô Việt Anh 12/10/1988 Nghệ An 186703247 Giỏi
4 037CB00519 Đoàn Việt Anh 07/03/1981 Hà Nội 011994650 Giỏi
5 026CB00519 Đặng Ánh Nụ 17/06/1981 Hà Nội 012015707 Khá
6 034CB00519 Nguyễn Bách Tùng 31/12/1988 Hà Nội 001088006774 Khá
7 029CB00519 Đặng Thị Thúy Bắc 20/09/1991 Hà Nội 012843446 Khá
8 009CB00519 Bùi Văn Công 13/05/1990 Thái Bình 151794241 Giỏi
9 030CB00519 Bùi Thị Hiên 18/10/1985 Hà Nội 001185016408 Khá
10 038CB00519 Nguyễn Minh Chi 11/01/1990 Nghệ An 012720147 Giỏi
11 013CB00519 Xa Thị Chọn 29/11/1988 Hoà Bình 017188000298 Khá
12 002CB00519 Chu Thị Thu Hằng 16/04/1983 Hà Nội 111756053 Khá
13 005CB00519 Đỗ Thái Công 13/01/1993 Nam Định 163195061 Khá
14 006CB00519 Phan Công Đại 26/07/1991 Hải Phòng 031606451 Khá
15 031CB00519 Đặng Minh Đức 21/09/1991 Hà Nội 001091021005 Giỏi
16 021CB00519 Nguyễn Đăng Đức 23/08/1996 Hoà Bình 11369267 Giỏi
17 025CB00519 Đinh Vũ Diễm Linh 13/03/1977 Bắc Giang 013327618 Khá
18 011CB00519 Hà Đức Trường 21/09/1989 Ninh Bình 037089000986 Khá
19 014CB00519 Vương Đức Hoàng 04/08/1988 Thái Bình 164342489 Khá
20 018CB00519 Nguyễn Hữu Đức 07/07/1992 Hưng Yên 145432379 Xuất sắc
Có 39 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI