THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN LÝ Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 09/05/2019 đến 11/05/2019
Ngày cấp chứng chỉ 17/05/2019 Giảng viên đào tạo NGUYỄN VIỆT HÙNG
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thị Hiền Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 03006/5/19 - CDMS Lê Anh Đông 05/5/1974 Thanh Hóa 171600438 Khá
2 03001/5/19 - CDMS Phạm Bá Trường 20/10/1986 Thanh Hóa 038086001002 Giỏi
3 03010/5/19 - CDMS Tô Văn Bình 15/10/1966 Thanh Hóa 171720329 Khá
4 03003/5/19 - CDMS Chu Đình Huy 04/3/1988 Thanh Hóa 038088001195 Xuất sắc
5 03013/5/19 - CDMS Nguyễn Ngọc Chung 04/6/1972 Nghệ An 145237814 Giỏi
6 03014/5/19 - CDMS Lê Tư Cường 14/9/1987 Hà Nam 168205683 Khá
7 03002/5/19 - CDMS Võ Quốc Đại 19/12/1989 Thanh Hóa 173437115 Xuất sắc
8 03011/5/19 - CDMS Ngô Văn Duân 23/9/1974 Hưng Yên 174649644 Khá
9 03008/5/19 - CDMS Lê Minh Hậu 23/9/1982 Nghệ An 182492368 Giỏi
10 03007/5/19 - CDMS Nguyễn Thị Thu Hà 06/6/1975 Thanh Hóa 171892625 Giỏi
11 03015/5/19 - CDMS Phạm Văn Hòa 03/4/1987 Nam Định 162891240 Khá
12 03009/5/19 - CDMS Lê Quang Hưng 20/4/1988 Thanh Hóa 172973375 Xuất sắc
13 03012/5/19 - CDMS Pham Xuân Khải 01/01/1982 Ninh Bình 037082004441 Giỏi
14 03004/5/19 - CDMS Nguyễn Văn Thuận 14/3/1990 Thanh Hóa 173085629 Xuất sắc
15 03005/5/19 - CDMS Võ Thái Sơn 14/4/1990 Nghệ An 186989570 Khá
Có 15 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI