THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện nghiên cứu Đào tạo nhân lực và Phát triển giáo dục Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 17/05/2019 đến 19/05/2019
Ngày cấp chứng chỉ 23/05/2019 Giảng viên đào tạo NGUYỄN THỊ THANH HIỀN
Người ký chứng chỉ Vũ Thanh Hương Chức vụ Viện trưởng
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 015-08/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN THỊ KHÁNH AN 30/11/1994 Bến Tre 321533392 Giỏi
2 017-08/2019/ĐT-IEDU TÔN NỮ NHÃ ANH 20/12/1981 Thừa Thiên Huế 271600579 Khá
3 009-08/2019/ĐT-IEDU AO MINH HẬU 25/10/1976 Bình Dương 079076003516 Khá
4 024-08/2019/ĐT-IEDU ĐỖ THỊ ÁI THANH 07/03/1990 Thừa Thiên Huế 191679352 Khá
5 032-08/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN NGỌC BÍCH TRÂM 19/01/1989 Tp. Hồ Chí Minh 079189007949 Giỏi
6 014-08/2019/ĐT-IEDU BÙI THỊ THÙY LINH 22/05/1994 Nghệ An 187483096 Giỏi
7 038-08/2019/ĐT-IEDU BÙI THỊ THỦY 06/10/1994 Thái Bình 034194003410 Giỏi
8 003-08/2019/ĐT-IEDU ĐINH CÔNG MINH 16/11/1993 Hải Phòng 031093000764 Khá
9 005-08/2019/ĐT-IEDU ĐẶNG HUỲNH NGHI 12/03/1981 Bến Tre 025601531 Khá
10 036-08/2019/ĐT-IEDU ĐẶNG HỮU ĐÔNG 29/01/1984 Hải Phòng 031229828 Giỏi
11 037-08/2019/ĐT-IEDU HOÀNG ĐÌNH TRƯỜNG 15/12/1989 Nghệ An 186617016 Giỏi
12 018-08/2019/ĐT-IEDU ĐINH THỊ HẢI VÂN 19/03/1984 Nghệ An 024951602 Khá
13 013-08/2019/ĐT-IEDU KHƯU MINH ĐỨC 04/02/1983 Tp. Hồ Chí Minh 023583695 Giỏi
14 011-08/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN DIỆU HIỀN 21/02/1977 Bến Tre 023165226 Khá
15 019-08/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM 20/05/1990 Quảng Ngãi 051190000289 Khá
16 030-08/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 09/12/1986 Cà Mau 025779496 Khá
17 025-08/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN THU GƯƠNG 09/09/1984 Kiên Giang 091184000196 Khá
18 001-08/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN THANH HẬU 07/08/1985 Long An 023792861 Khá
19 002-08/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 04/07/1988 Tiền Giang 311972992 Khá
20 021-08/2019/ĐT-IEDU NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 25/07/1975 Tp. Hồ Chí Minh 079175001472 Giỏi
Có 38 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI