THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Trung tâm Hỗ trợ Đấu thầu Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 20/05/2019 đến 22/05/2019
Ngày cấp chứng chỉ 24/05/2019 Giảng viên đào tạo PHẠM MINH YẾN
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thị Diệu Phương Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 041CB00619 Phạm Anh Đào 30/3/1985 Hà Tĩnh 351576319 Khá
2 099CB00619 Trần Anh Dũng 08/10/1964 An Giang 350573999 Khá
3 117CB00619 Phan Ngọc Anh 1970 An Giang 350966633 Khá
4 066CB00619 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 06/3/1983 An Giang 351541879 Khá
5 070CB00619 Bạch Ngọc Vui 12/8/1991 An Giang 352033921 Khá
6 115CB00619 Nguyễn Bình Nghị 04/12/1980 An Giang 351325946 Khá
7 137CB00619 Nguyễn Thái Bình 02/3/1980 An Giang 351335911 Khá
8 018CB00619 Lương Thị Bích Tuyền 07/11/1981 An Giang 351377054 Khá
9 054CB00619 Lê Thị Bích Phượng 27/4/1985 An Giang 351704984 Khá
10 064CB00619 Danh Thị Bích Thúy 01/01/1990 Kiên Giang 351857302 Khá
11 076CB00619 Lê Bích Thuận 16/10/1993 An Giang 352104461 Khá
12 084CB00619 Đỗ Thị Bích Loan 1980 An Giang 351253812 Khá
13 098CB00619 Nguyễn Thị Bích Xuân 14/6/1980 An Giang 351567119 Khá
14 138CB00619 Lê Thị Bích Vân 25/8/1977 An Giang 351221068 Khá
15 005CB00619 Bùi Thanh Việt 30/12/1964 An Giang 350731333 Giỏi
16 030CB00619 Bùi Thị Mỹ Linh 04/01/1981 An Giang 351360686 Khá
17 131CB00619 Trần Tấn Bửu 20/12/1970 An Giang 351317902 Khá
18 009CB00619 Trần Thị Cẩm My 01/01/1983 An Giang 351494624 Khá
19 021CB00619 Nguyễn Thị Cẩm Hằng 20/4/1986 An Giang 351645456 Khá
20 139CB00619 Nguyễn Thị Cẩm Nhanh 21/3/1982 An Giang 351409242 Khá
Có 142 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI