THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN & ĐÀO TẠO DKV - TRI THỨC VIỆT Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 17/05/2019 đến 19/05/2019
Ngày cấp chứng chỉ 24/05/2019 Giảng viên đào tạo NGUYỄN ĐẮC TOÀN
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thị Hồng Vân Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 32-03/DKV-inn/2019 Nguyễn Đức Anh 25/04/1986 Nghệ An 186320926 Giỏi
2 04-03/DKV-inn/2019 Trịnh Ái Dương 19/11/1980 Quảng Ngãi 212052628 Khá
3 06-03/DKV-inn/2019 Đặng Trần Bảo Tôn 25/08/1983 Phú Yên 221077395 Giỏi
4 12-03/DKV-inn/2019 Châu Thị Hạ 05/03/1984 Quảng Nam 231206781 Giỏi
5 38-03/DKV-inn/2019 Chung Việt Cường 16/10/1984 Bình Định 211814123 Giỏi
6 11-03/DKV-inn/2019 Đào Thị Hải Yến 14/06/1980 Hà Tĩnh 183180312 Khá
7 54-03/DKV-inn/2019 Đặng Đào Vỹ 26/07/1979 Phú Yên 90B062035427 Giỏi
8 58-03/DKV-inn/2019 Ngô Đại Dương 10/11/1982 Thanh Hóa 172256045 Giỏi
9 34-03/DKV-inn/2019 Đặng Văn Mạnh 15/08/1979 Đà Nẵng 201417401 Khá
10 56-03/DKV-inn/2019 Đặng Yến Hằng 25/09/1989 Vũng Tàu 273258569 Khá
11 41-03/DKV-inn/2019 Nguyễn Đắc Hưng 18/04/1990 Quảng Nam 205382366 Khá
12 18-03/DKV-inn/2019 Trần Đình Tư 29/10/1985 Quảng Bình 194237919 Giỏi
13 14-03/DKV-inn/2019 Đinh Hương Dịu 20/06/1986 Hưng Yên 245379844 Giỏi
14 43-03/DKV-inn/2019 Trần Đoàn Thanh Mỹ 12/06/1980 Quảng Nam 201715741 Khá
15 33-03/DKV-inn/2019 Nguyễn Đôn Tấn 01/12/1981 Thừa Thiên Huế 191435760 Khá
16 08-03/DKV-inn/2019 Trần Đức Hoàng 24/08/1984 Quảng Ninh 241793465 Khá
17 40-03/DKV-inn/2019 Nguyễn Đức Tân 11/09/1985 Kon Tum 233066639 Giỏi
18 42-03/DKV-inn/2019 Nguyễn Tiến Đức 13/10/1979 Nghệ Anh 201865321 Khá
19 21-03/DKV-inn/2019 Vũ Thị Dung 02/06/1986 Ninh Bình 164259877 Khá
20 03-03/DKV-inn/2019 Trần Duy Hưng 27/10/1981 Quảng Bình 201865281 Giỏi
Có 57 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI