THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 17/05/2019 đến 19/05/2019
Ngày cấp chứng chỉ 24/05/2019 Giảng viên đào tạo NGUYỄN THỊ THANH HIỀN
Người ký chứng chỉ NGUYỄN KIM PHONG Chức vụ GIÁM ĐỐC
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 06-1705/ĐTCB Nguyễn Thị Lan Anh 01/12/1980 Hà Nội 001180001352 Giỏi
2 12-1705/ĐTCB Hồ Anh Ngọc 28/05/1986 Đà Nẵng 048186000003 Giỏi
3 72-1705/ĐTCB Võ Việt Anh 06/11/1988 Nghệ An 186649021 Giỏi
4 75-1705/ĐTCB Vũ Phương Anh 19/05/1983 Hà Nội 012449460 Giỏi
5 88-1705/ĐTCB Trần Anh Phương 28/02/1995 Phú Yên 221367313 Giỏi
6 95-1705/ĐTCB Nguyễn Anh Trường 22/12/1989 Nghệ An 040089000204 Giỏi
7 115-1705/ĐTCB Phạm Tuấn Anh 20/04/1970 Nghệ An 181863087 Giỏi
8 102-1705/ĐTCB Bùi Doãn Bảo Châu 01/12/1990 Nam Định 012691116 Giỏi
9 43-1705/ĐTCB Bùi Doãn Dũng 26/11/1977 Hà Nội 001077000599 Giỏi
10 44-1705/ĐTCB Bùi Đức Hoàng 19/11/1987 Hải Phòng 031087004347 Giỏi
11 45-1705/ĐTCB Bùi Quang Thanh 10/03/1974 Hà Tĩnh 042074000009 Giỏi
12 82-1705/ĐTCB Bùi Thị Kim Loan 28/02/1989 Bình Định 052189000179 Giỏi
13 85-1705/ĐTCB Nguyễn Cao Hanh 12/01/1972 Thái Bình 025098270 Giỏi
14 30-1705/ĐTCB Nguyễn Thị Hồng Châm 01/06/1984 Bắc Ninh 019184000048 Giỏi
15 100-1705/ĐTCB Ngô Thị Mỹ Chi 05/10/1988 Hà Nội 001188016384 Giỏi
16 07-1705/ĐTCB Vũ Đình Chinh 18/08/1987 Hải Dương 030087001367 Giỏi
17 101-1705/ĐTCB Nguyễn Đức Chính 05/10/1979 Bắc Ninh 125017747 Giỏi
18 60-1705/ĐTCB Chu Đức Hùng 24/02/1983 Thái Nguyên 019083000025 Giỏi
19 105-1705/ĐTCB Chu Thị Kim Phương 19/08/1995 Thái Bình 152066996 Giỏi
20 57-1705/ĐTCB Trần Đức Côn 19/11/1977 Hà Nam 168455930 Giỏi
Có 115 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI